Απόφοιτοι προσλαμβάνουν

Εδώ μπορείτε να βρείτε αγγελίες πρόσληψης από Αποφοίτους για Αποφοίτους. Αν θέλετε να καταχωρήσετε κάποια αγγελία πρόσληψης στην εταιρία σας, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Link “Καταχωρήστε την αγγελία σας” και σε 2-3 λεπτά έχετε βοηθήσει τους συναποφοίτους σας και στηρίξει πολύ αποτελεσματικά τον ΣΑΚΑ!

Καταχωρήστε την αγγελία σας  

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Βιομηχανία (Χημικά, Διυλιστήρια, Πρώτες Ύλες, Καπνοβιομηχανίες, Αμυντική Βιομηχανία, Φαρμακοβιομηχανία)

(Δημοσίευση: 21-04-2022)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 30-06-2022)

Βασικά χαρακτηριστικά ρόλου

Η/ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου που αναζητούμε θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του λογιστηρίου – φοροτεχνικών & λογιστικών θεμάτων εταιρείας με παραγωγή και εμπορεία προϊόντων, εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα, για να υποστηρίζει την ανάπτυξη εργασιών του οργανισμού.

Απαιτήσεις ρόλου

Θα έχει την ευθύνη να:

 • Συντονίζει μία ομάδα λογιστών και οργανώνει & διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργίες του λογιστηρίου, συμπεριλαμβάνοντας παρακολούθηση λογαριασμών εισπράξεων/πληρωμών, έλεγχο καταχωρήσεων Γενικής Λογιστικής, τραπεζικές συμφωνίες, φορολογικά ζητήματα, περιοδικά κλεισίματα, τήρηση Βιβλίων/στοιχείων, ευθυγραμμίζοντας τις λειτουργίες αυτές με τους στόχους της εταιρείας
 • Διασφαλίζει την ορθότητα των λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και τη συμμόρφωση εργασιών με τους φορολογικούς κανόνες και τις θεσμικές απαιτήσεις [ensures compliance with all statutory requirements and tax regulations], καθώς και την ορθότητα των οικονομικών δηλώσεων
 • Διαχειρίζεται δραστηριότητες κλεισίματος λογιστικών εργασιών σε μηνιαία και ετήσια βάση (manages month-end and year-closing activities)
 • Εξασφαλίζει πληρωμές (ΦΠΑ, φορολογικά) και άλλες υποχρεώσεις για τη σύννομη λειτουργία του τμήματος
 • Συνθέτει άρτιες λογιστικές εκθέσεις και διασφαλίζει την νομική τους ορθότητα, συντονίζοντας εργασίες με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για να διασφαλίσει σωστούς χρόνους και καλή συνεργασία
 • Προετοιμάζει και υποβάλλει φορολογικές εκθέσεις σχετικές με επιστροφές φόρων, δηλώσεις και άλλες φορολογικές εργασίες
 • Εφαρμόζει προληπτικούς λογιστικούς ελέγχους και προτείνει διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται
 • Συμμετέχει σε ετήσιους οικονομικούς ελέγχους, και στην κατάρτιση προϋπολογισμού, προβλέψεων, προβολών αποτελεσμάτων
 • Προετοιμάζει σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή τις ετήσιες Δηλώσεις Εισοδημάτων και Οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Επιβλέπει τη μισθοδοσία
 • Βελτιώνει συστήματα και διαδικασίες, προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις για βελτιστοποίηση λογιστικών/φορολογικών εργασιών
 • Δημιουργεί και συντηρεί αρχεία για να καταγράφει όλες τις οικονομικές συναλλαγές με Δημόσιες Αρχές (establish and maintain fiscal files and records to document transactions).
 • Αναπτύσσει το δυναμικό της ομάδας, θέτοντας στόχους, παρέχοντας εκπαίδευση, διατηρώντας δυνατούς δεσμούς με τους ανθρώπους του, παρακολουθώντας και ενδυναμώνοντας τις επιδόσεις τους
 • Συνεργάζεται με ελεγκτές και άλλους συμβούλους/εξωτερικούς συνεργάτες για φορολογικά και οικονομικά ζητήματα

 

Δεξιότητες

 • Πτυχίο Λογιστικής, Οικονομικών ή σχετικές σπουδές (πχ Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Οικονομικών)
 • Μεταπτυχιακό ή πιστοποιημένες γνώσεις ACCA/CIMA θα είναι σημαντικό προσόν
 • Δικαίωμα Υπογραφής Α’ τάξης είναι απαραίτητο
 • Εμπειρία 3-5 χρόνια σε αντίστοιχο – υπεύθυνο ρόλο σε εμπορική εταιρεία
 • Βαθιά γνώση λογιστικών, φορολογικών αρχών και δημοσιονομικών πρακτικών
 • Γνώση του ‘MYDATA’ θα εκτιμηθεί
 • Άριστες γνώσεις MS Office και εμπειρία εργασίας με ERP, ιδανικά της Entersoft
 • Θετικό & ομαδικό πνεύμα εργασίας, προσανατολισμός στη λύση/αποτέλεσμα
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας/ανθρώπων, χρόνου, οργάνωσης
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτικό και συνθετικό πνεύμα
 • Εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων, ανοιχτό πνεύμα, ακεραιότητα, δέσμευση
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και υψηλή επαγγελματική ηθική
 • Καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Ευελιξία – ελαστικότητα

Παροχές

 • Μισθός βάσει εμπειρίας/γνώσεων
 • Έξοδα κίνησης (βενζίνη, ePass)
 • Φιλικό και γόνιμο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής επιμόρφωση/εκπαίδευση σε λογιστικά/φορολογικά θέματα – επικαιροποίηση γνώσεων

Δημοσιεύτηκε από : ΞΕΝΙΑ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ '91

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Εμπορικός Διευθυντής 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Ένδυση, Υπόδηση, Κοσμήματα, Αξεσουάρ (Παραγωγή, Εισαγωγή, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο)

(Δημοσίευση: 21-04-2022)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 30-06-2022)

Βασικά χαρακτηριστικά ρόλου

 • Άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εμπορικής στρατηγικής σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους και την υποστήριξη της συνεχιζόμενης ανάπτυξης της εταιρείας
 • Παρακολούθηση και ανάλυση των τάσεων της αγοράς – ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονη αξιολόγηση του περιβάλλοντος/αγοράς & προοπτικών για καινοτομία και ανάπτυξη
 • Επαφή με τα σημεία λιανικής πώλησης για κατανόηση αναγκών στο πεδίο και διασφάλιση της εμπειρίας του πελάτη για ευθυγράμμιση με πολιτικές – στρατηγικές και σχέδια δράσης σε αυτόν τον τομέα.
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρείας (μάρκετινγκ, πωλήσεις, eCommerce, λογιστήριο κλπ) για ευθυγράμμιση στόχων και αποτελεσμάτων
 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικών με προωθητικές ενέργειες και στρατηγική marketing για υποστήριξη του στόχου ανάπτυξης των πωλήσεων
 • Παρακολούθηση της απόδοσης της εμπορικής δραστηριότητας, και του προϋπολογισμού & ετήσιου πλάνου, με στοιχεία και εκθέσεις αποδοτικότητας σε τακτική βάση

Απαιτήσεις ρόλου

 • Εμπειρία ως εμπορική/ός διευθύντρια/ής ή σε άλλη αντίστοιχη θέση και εμπειρία στο λιανεμπόριο είναι απαραίτητη
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις ή/και στο μάρκετινγκ λιανεμπορίου και τη διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές, συνεργάτες, πελάτες.
 • Δικτύωση στον εμπορικό χώρο απαραίτητη, και ειδικά στον χώρο της μόδας (ρούχο, αξεσουάρ) θα είναι πλεονέκτημα
 • Εξοικείωση και έξυπνη χρήση στοιχείων έρευνας αγοράς για ανάπτυξη και βελτίωση εμπορικών αποτελεσμάτων
 • Εμπορική αντίληψη σε συνδυασμό με στρατηγική σκέψη
 • Άριστος χειρισμός MS Office και εξοικείωση με το ψηφιακό περιβάλλον
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα χρηματοοικονομικά ή σε σχετικό πεδίο. Μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Δεξιότητες

 • Εξαιρετικές διοικητικές, διαπροσωπικές, και οργανωτικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα
 • Προσήλωση στο στόχο και αυτό-παρακίνηση
 • Ευελιξία και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες – γραπτώς και προφορικώς
 • Επιθυμητή εμπειρία σε διαχείριση ομάδας

Δημοσιεύτηκε από : ΞΕΝΙΑ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ '91

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Εκτιμητής Ακινήτων και υποστήριξη των υπηρεσιών εταιρείας συμβούλων ακινήτης περιουσίας 

 

Οργανισμός: ΒΑΛΕΡ ΑΕ

Κλάδος: Ακίνητα και Κατασκευές (Διαχείριση Ακινήτων, Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρείες, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Οικοδομικά)

(Δημοσίευση: 10-03-2022)

Ζητείται στέλεχος για την θέση εργασίας «νεαρός εκτιμητής ακινήτων». Η θέση εργασίας αναφέρεται στην διοίκηση και αφορά σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων και υποστήριξη στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία. Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν πτυχίο μηχανικού (πολιτικός μηχανικός, τοπογράφος, αρχιτέκτων) μέχρι δύο έτη από την αποφοίτηση. Μεταπτυχιακό σε οικονομική κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτο αλλά όχι απαραίτητο. Δεν απαιτείται εμπειρία ή προυπηρεσία, μόνο προ επιλογή του επαγγέλματος και διάθεση γαι σκλήρη δουλειά για επιτυχία ως εκτιμητής και γενικότερα ως σύμβουλος ακίνητης περιουσίας.  Η εταιρία προσφέρει εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, πακέτο αμοιβής που συμπεριλαμβάνει bonus και σημαντική προοπτική εξέλιξης. Επισυνάπτεται αναλυτικό σημείωμα για την θέση εργασίας κσθώς και των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Βιογραφικά Σημειώματα να αποσταλούν: :loucas.valetopoulos@valeur.gr

Δημοσιεύτηκε από : ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ '78

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: 6944626760

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: loucas.valetopoulos@valeur.gr

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Κατεβάστε το Αναλυτικό Job Opening

Front end developer - Back end developer 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Υπηρεσίες Υγείας (Νοσοκομεία, Ιατροί, Διαγνωστικά Κέντρα, Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Οίκοι Ευγηρίας, Φαρμακεία, Φαρμακαποθήκες)

(Δημοσίευση: 15-11-2021)

We are looking for experienced back end and front end developers with keen eye to detail to join our team:

Back end developer with 4+ years of experience in the following:

-PHP (Laravel framework)
-SQL (PostgreSQL database)
-Linux server administration (DevOps related tasks for the deployment, hosting and monitoring of our services)
Front end developer with 4+ years of experience in the following:
-HTML, CSS, JavaScript, JQuery
-Any experience in PHP, Laravel
-Hand-on profile that can work autonomously
-Military service fulfilled or deferred for more than 3 years
Benefits:
-Full-time position, with flexible hours and work from home, except one day of the week that you will be in the office in Athens
-Competitive Salary
-Every 6months dental checkup+xrays+dental cleaning
-Opportunity to reach a high position in the company

 

Δημοσιεύτηκε από : ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΙΤΗ '01

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Sales Department 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: -- Λοιπά --

(Δημοσίευση: 15-11-2021)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 22-07-2021)

Ζητείται άτομο ( άνδρας ή γυναίκα ) απόφοιτος ΑΕΙ που να γνωρίζει καλά το Microsoft Office για στελέχωση της εμπορικής διεύθυνσης . Θα προτιμηθούν απόφοιτοι οικονομικού κλάδου . Η θέση αφορά την σύνταξη των φακέλων των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει η εταιρεία . Argos Security τηλ 2103848384 info@argossecurity.gr

Δημοσιεύτηκε από : ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ '03

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Corporate Development & Strategy 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Τουριστικές και Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες (Ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά Πρακτορεία, Διοργάνωση Συνεδρίων, Τουριστικές Υπηρεσίες, Αεροπορία, Αεροπλοΐα

(Δημοσίευση: 15-11-2021)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 02-03-2020)

Description

Etraveli Group is one of the leading global flight centric Online Travel Agencies (OTAs) with 4bn+ euros in annual gross sales. We also operate flygresor.se, the #1 metasearcher (flight price comparison) in Sweden and Tripstack, the independent B2B arm of the group offering a variety of flight solutions such as LCC/airline direct content and complex itineraries (eg. virtual interlining).

Our diverse, dynamically growing team of 1000+ talented professionals is always on the lookout for more members to join our ranks and explore unlimited business opportunities together! Our 110 websites in 70+ countries across the globe include (but are not limited to) gotogate.compamediakopes.grmytrip.comflightnetworksupersavertravel.setrip.ru, trip.ae & flygresor.se.

Our headquarters are located in Stockholm Sweden, with additional offices in Uppsala, Gothenburg, Athens, Toronto, Buenos Aires and India so be prepared to travel!

Position Summary

As a member of the Corporate Development team at Etraveli Group you will be the “Jack of all trades”. You will work on all aspects of M&A as well as on Internal Strategic Initiatives assisting the Head of Corporate Development. You will be part of the Commercial Organization and work in close cooperation with internal as well as external teams.

If you are looking to work in travel and/or M&A and be part of an international company that just happens to have offices in Athens this is an ideal position for you.

Responsibilities

 • Assist the Head of Corporate Development with any active project
 • Conduct market research
 • Perform financial analysis, build financial models and prepare business cases
 • Work on all aspects of M&A (identification, assessment, due diligence, closing)
 • Run PMO integration office to ensure delivery of acquisition objectives
 • Lead Strategic Initiatives and projects (cross functional, optimization, business development, etc)
 • Perform data analysis that will drive valuable insights to be turned into actions
 • Develop strategic frameworks, competitor insights, trend assessments and business cases to support decision making and develop recommendations
 • Identify business challenges/inefficiencies and opportunities for improvement, and solve for them using analysis to drive strategic or tactical decisions
 • Collaborate closely with internal and external teams and stakeholders

Requirements

 • Master’s degree in a quantitative discipline such as Economics, Engineering, Finance, Accounting, Statistics, Mathematics. MBA will be considered a plus
 • At least 5 years of previous work experience, preferably with past experience in ecommerce, Banking, FMCG, Telco, Retail, investment baking, big 4 accounting firms or equivalent
 • Financial analysis and financial modeling skills
 • Excellent knowledge of excel (pivot tables, vba)
 • Business acumen, ability to see a project through and translate findings into business actions
 • Strong analytical skills with an eye for spotting areas of optimization
 • Results-focused and metrics-driven, self motivated, team player with a can-do attitude
 • Strong project management skills, attention to detail, ability to learn quickly and work well under pressure in a dynamic environment
 • Ability to work without close supervision, quick and resourceful, flexible, comfort with ambiguity
 • Creative, persistent, proactive, positive and outgoing personality, eager to learn
 • Excellent communication & presentation skills (oral & written) in English

Benefits

 • Work for a global and diverse company in a fast paced industry
 • Learn everything there is to know about travel
 • The chance to work with passionate professionals and grow professionally
 • A fun and informal work environment where you enjoy breakfast, play ping pong or join yoga lessons
 • Modern, bright open office plan stretching over 4000㎡
 • Competitive salary
 • Complimentary private health insurance

Δημοσιεύτηκε από : ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ '99

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Κατεβάστε το Αναλυτικό Job Opening

Corporate Development & Strategy 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Τουριστικές και Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες (Ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά Πρακτορεία, Διοργάνωση Συνεδρίων, Τουριστικές Υπηρεσίες, Αεροπορία, Αεροπλοΐα

(Δημοσίευση: 19-02-2020)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 02-03-2020)

https://apply.workable.com/e-travel-sa-1/j/A5DF0D8CDB/

https://www.etraveligroup.com/

Description

Etraveli Group is one of the leading global flight centric Online Travel Agencies (OTAs) with 4bn+ euros in annual gross sales. We also operate flygresor.se, the #1 metasearcher (flight price comparison) in Sweden and Tripstack, the independent B2B arm of the group offering a variety of flight solutions such as LCC/airline direct content and complex itineraries (eg. virtual interlining).

Our diverse, dynamically growing team of 1000+ talented professionals is always on the lookout for more members to join our ranks and explore unlimited business opportunities together! Our 110 websites in 70+ countries across the globe include (but are not limited to) gotogate.compamediakopes.grmytrip.comflightnetworksupersavertravel.setrip.ru, trip.ae & flygresor.se.

Our headquarters are located in Stockholm Sweden, with additional offices in Uppsala, Gothenburg, Athens, Toronto, Buenos Aires and India so be prepared to travel!

Position Summary

As a member of the Corporate Development team at Etraveli Group you will be the “Jack of all trades”. You will work on all aspects of M&A as well as on Internal Strategic Initiatives assisting the Head of Corporate Development. You will be part of the Commercial Organization and work in close cooperation with internal as well as external teams.

If you are looking to work in travel and/or M&A and be part of an international company that just happens to have offices in Athens this is an ideal position for you.

Responsibilities

 • Assist the Head of Corporate Development with any active project
 • Conduct market research
 • Perform financial analysis, build financial models and prepare business cases
 • Work on all aspects of M&A (identification, assessment, due diligence, closing)
 • Run PMO integration office to ensure delivery of acquisition objectives
 • Lead Strategic Initiatives and projects (cross functional, optimization, business development, etc)
 • Perform data analysis that will drive valuable insights to be turned into actions
 • Develop strategic frameworks, competitor insights, trend assessments and business cases to support decision making and develop recommendations
 • Identify business challenges/inefficiencies and opportunities for improvement, and solve for them using analysis to drive strategic or tactical decisions
 • Collaborate closely with internal and external teams and stakeholders

Requirements

 • Master’s degree in a quantitative discipline such as Economics, Engineering, Finance, Accounting, Statistics, Mathematics. MBA will be considered a plus
 • At least 5 years of previous work experience, preferably with past experience in ecommerce, Banking, FMCG, Telco, Retail, investment baking, big 4 accounting firms or equivalent
 • Financial analysis and financial modeling skills
 • Excellent knowledge of excel (pivot tables, vba)
 • Business acumen, ability to see a project through and translate findings into business actions
 • Strong analytical skills with an eye for spotting areas of optimization
 • Results-focused and metrics-driven, self motivated, team player with a can-do attitude
 • Strong project management skills, attention to detail, ability to learn quickly and work well under pressure in a dynamic environment
 • Ability to work without close supervision, quick and resourceful, flexible, comfort with ambiguity
 • Creative, persistent, proactive, positive and outgoing personality, eager to learn
 • Excellent communication & presentation skills (oral & written) in English

Benefits

 • Work for a global and diverse company in a fast paced industry
 • Learn everything there is to know about travel
 • The chance to work with passionate professionals and grow professionally
 • A fun and informal work environment where you enjoy breakfast, play ping pong or join yoga lessons
 • Modern, bright open office plan stretching over 4000㎡
 • Competitive salary
 • Complimentary private health insurance

Δημοσιεύτηκε από : ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ '99

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Κατεβάστε το Αναλυτικό Job Opening

Marketing and Communications Manager 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: -- Λοιπά --

(Δημοσίευση: 07-11-2019)

EKKA YACHTS, a market leader in distribution of the world’s most exclusive yachting brands and a preferred supplier of yachting services is seeking competent candidates to cover the position of Marketing and Communications Manager (MCM).

The MCM will be responsible for implementing the company’s marketing plan to re-position the company’s brand both domestically and internationally.

The MCM position requires deep comprehension of the dynamics and sensitivities associated in dealing with domestic and international high net-worth individuals.

The job will entail devising and executing the company’s marketing plan. Specifically, duties include execution of in-house marketing tasks (such as social media and email campaigns, customer relationship management, and PR) as well structuring the deployment of external resources (such as ad agencies, digital marketing agencies, event planners, content producers etc.).

The scope of activities under the MCM position will include:

 • CRM and Public Relations
 • Corporate Image and communication
 • Digital Marketing
 • Corporate Events and Trade shows
 • Advertising

The ideal candidate must possess:

 • Excellent interpersonal skills
 • Charismatic personality
 • Excellent written and spoken knowledge of English and Greek languages
 • Competence with digital channels
 • Some experience in organizing events
 • Experience (personal or professional) working or interacting with HNI
 • Good knowledge of content creation and image editing software
 • Academic credentials in marketing are required

Δημοσιεύτηκε από : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ '05

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ-ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ -ΑΘΗΝΑ 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Νομικές Υπηρεσίες (Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές)

(Δημοσίευση: 29-10-2019)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 31-08-2019)

Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι με κύρια ενασχόληση στον τομέα του αστικού δικαίου  αναζητά νέα/-ο δικηγόρο για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση προφορικου και γραπτού αγγλικού λόγου. Αποστείλατε βιογραφικά στο etpplaw@gmail.com

Δημοσιεύτηκε από : ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ '97

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Junior Financial Accountant 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Ασφάλειες (Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ασφαλιστικά γραφεία, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές)

(Δημοσίευση: 27-09-2019)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 18-10-2019)

Junior Financial Accountant πολυεθνικός όμιλος που στην Ελλάδα δραστηριοποιείται με μια εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και άλλη μια στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης-παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων

Δημοσιεύτηκε από : ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ '02

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Project Manager- Υπεύθυνος Έργων 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Ακίνητα και Κατασκευές (Διαχείριση Ακινήτων, Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρείες, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Οικοδομικά)

(Δημοσίευση: 22-05-2019)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 10-05-2019)

O/Η Υπεύθυνος Έργων συντονίζει διοικητικά και ελεγκτικά τις λειτουργίες σχεδιασμού, μελετών και προγραμματισμού έργων.

Πρέπει να επιτυγχάνει τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας των έργων, μέσα στα χρονικά όρια που έχουν συμφωνηθεί και να εξασφαλίζει την έγκαιρη, ολοκληρωμένη και σωστή επικοινωνία με τους πελάτες, με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση τους. Η εις βάθος γνώση του τομέα της κατασκευής πισίνας καθώς και επαρκείς βασικές τεχνικές πληροφορίες, είναι απαραίτητες ώστε να μπορεί να υποστηρίξει με πληρότητα και ικανοποιητική αυτονομία τους στόχους της εταιρείας

 

 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μελέτη έργου

 • Εκπονεί τη μελέτη των προς κατασκευή έργων ώστε να καθορίζει τα απαιτούμενα υλικά (δομή) στο προκαθορισμένο χρόνο βάση συμφωνητικού και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
 • Δημιουργεί και προτείνει ολοκληρωμένα σχέδια πισίνων σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Πωλήσεων.
 • Αναλύει με ακρίβεια τη δομή της προς κατασκευή πισίνας εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος βάση συμφωνητικού.
 • Εκπονεί τα σχετικά με την κατασκευή της πισίνας δικαιολογητικά για την Πολεοδομία και την Υπηρεσία Υγιεινής.

Διαχείριση και επίβλεψη έργου

 • Καθορίζει το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων με στόχο τη διατήρηση του κόστους τους στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, φροντίζοντας παράλληλα για τη μεγιστοποίηση του καθημερινού όγκου εκτέλεσης έργων.
 • Εξασφαλίζει την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού για κάθε φάση κατασκευής στο εργοτάξιο.
 • Συντονίζει τα Συνεργεία με τους Εργοδηγούς, Τεχνίτες και Εργολάβους της Εταιρίας.
 • Παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των έργων και ενημερώνει τα σχετικά εταιρικά συστήματα..

Εξυπηρέτηση πελατών

 • Εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών και τη διατήρηση της φήμης και αξιοπιστίας της Εταιρίας σε υψηλό επίπεδο.
 • Παρακολουθεί στενά το βαθμό και τους δείκτες ικανοποίησης των πελατών.
 • Παρακολουθεί, διαχειρίζεται και επιλύει τα παράπονα των πελατών κατά την εξέλιξη του έργου τους.

 

 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μορφωτικό Επίπεδο: Μεταπτυχιακό

Επιθυμητό είδος σπουδών: Πολιτικός Μηχανικός

‘Ετη εργασιακής προϋπηρεσίας : Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο επίβλεψης έργων σε κατασκευαστική εταιρία 

Ξένες γλώσσες: Άριστη γνώση Αγγλικών. Η γνώση Γαλλικών είναι θεμιτή.

Γνώσεις Η/Υ: Άριστη γνώση Ms Office, Autocad, Photoshop

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, Πρωτοβουλία- δυναμισμός, Δημιουργικότητα, Θέληση για προσωπική ανάπτυξη

Δημοσιεύτηκε από : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ '99

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Marketing & Communications Associate 

 

Οργανισμός: Endeavor Greece

Κλάδος: Marketing και Επικοινωνία (Διαφήμιση, Έρευνα αγοράς, Δημόσιες Σχέσεις)

(Δημοσίευση: 22-05-2019)

About Endeavor

Endeavor is leading the global movement to catalyze long-term economic growth by selecting, supporting and accelerating the best high impact entrepreneurs in the world. Through a prominent global network of 4,000+ mentors, Endeavor provides strategic guidance, access to capital and access to local and global partners. Endeavor currently supports 1,700+ entrepreneurs in 35+ emerging markets who have created 1.5 million jobs and generated $15 billion in revenue in 2018.

Role Objective:

To maintain and strengthen Endeavor Greece’s leadership positioning and brand awareness in Greece through developing a comprehensive brand marketing and communications strategy focused on events, outreach and web/social media.

Key Responsibilities

(1). Brand Management:

 • Work within Endeavor’s global corporate identity framework to build brand awareness as well as develop relevant collateral materials and marketing activities
 • Develop and implement overall branding, marketing, design and communications strategy
 • Work closely with partners to design and produce marketing and promotional material

(2). Event Management:

 • Maintain an annual events calendar. This includes development and execution of Endeavor managed and branded events as well as supporting Endeavor’s presence and participation in relevant community activities.
 • Collaborate with Endeavor Global, local team and stakeholders for the organization, logistics management and communication of events.

(3). Outreach and Thought Leadership:

 • Build and maintain contacts in the local press as well as help position Endeavor’s Managing Director, board members and entrepreneurs as effective spokespeople for entrepreneurship in Greece
 • Promote Endeavor, Endeavor Greece, entrepreneurs, programs as well as global and local initiatives and activities, in local and international media
 • Ensure Endeavor Greece participates and has an active role in events, panel discussions, forums and communities related to entrepreneurship in Greece

(4). Web and Social Media Content:

 • Maintain and update Endeavor Greece’s website
 • Execute a social media plan
 • Track, optimize and act on web/social media analytics.
 • Build, maintain and continuously improve Endeavor Greece’s online presence and stakeholder engagement, through all available channels

(5). Partnership Management & Stakeholder Servicing:

 • Build, support and engage Endeavor Greece mentors and partners
 • Support Endeavor Greece activities through establishing and servicing partnerships with communication synergies, sponsorships and other institutions
 • Support Entrepreneur Selection & Growth team in managing relationships with selected Endeavor Entrepreneurs
 • Work with Endeavor Global’s NY headquarters and other Endeavor affiliate offices to provide selected entrepreneurs with additional support and resources from Endeavor’s network

Qualifications

 • Bachelor’s degree with 1-3 years of relevant work experience
 • Demonstrated creativity in marketing and communications
 • Web and social media savvy
 • Strong copywriting skills
 • Exceptional business acumen: ability to identify and evaluate world-class entrepreneurs and companies
 • Strong work ethic
 • Strong interpersonal skills and ability to work in a team
 • Entrepreneurial personality and capacity to achieve significant results with limited resources
 • Self-starter and ability to work independently in a fast-paced, often ambiguous environment
 • Excellent oral and written communication skills both in English and Greek
 • Highly motivated, focused, creative, flexible, organized, and able to balance multiple priorities
 • Connecting personality, focus on servicing and managing multiple accounts, interacting with entrepreneurs, executives and mentors, providing value for all engaged stakeholders
 • Passion about entrepreneurship, business, economics and international development
 • Knowledge of the economic and business climate, activities and trends in Greece
 • Flexibility and willingness to travel
 • Strong computer software and graphics proficiency (Word, Excel, Powerpoint; Photoshop and InDesign knowledge a plus)

What we offer

 • Dynamic work environment in a highly qualified team
 • Access to international professionals in 30+ countries
 • Access to High-Impact entrepreneurs and corporate executives
 • Extensive development opportunities
 • Opportunity to have a significant impact on the developing local entrepreneurship ecosystem
 • Competitive compensation package

Compensation:

Aligned with a non-profit organization, Endeavor Greece offers a competitive base salary, bonus, and benefits package commensurate with experience.

If you are interested in this challenging, position and enjoy working with a dynamic team, please send us your CV and a cover letter in English at stavroula.neofytou@endeavor.org. All applications will be treated strictly confidential.

Δημοσιεύτηκε από : ΜΑΡΚΟΣ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ '04

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: 6946512101

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: markos.kiosseoglou@endeavor.org

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Κατεβάστε το Αναλυτικό Job Opening

Entrepreneur Selection & Growth Manager 

 

Οργανισμός: Endeavor Greece

Κλάδος: Πληροφορική και Επικοινωνίες

(Δημοσίευση: 22-05-2019)

Endeavor—a global non-profit organization with an award-winning/innovative model for private-sector development—seeks a dynamic professional to join its’ operations in Athens, Greece, as Entrepreneur Selection & Growth Manager.

Key Responsibilities

(1). Coordinate Endeavor Greece’s Search & Selection Process:

 • Develop expertise in strategic industry verticals and proactively screen high-potential entrepreneurs running companies with EUR500,000 – EUR50 million in annual sales
 • Leverage Endeavor’s network of business leaders, investors, entrepreneurs, academics and journalists to “nominate” potential candidates
 • Assess companies’ growth potential, critical challenges, and the entrepreneurial capacity and mindset of the team
 • Draft company overviews and detailed case studies to be used at Endeavor’s Local and International Selection Panels. These case studies analyze business concepts, innovation, growth potential and management teams
 • Support entrepreneurs through the selection process through mentor research and outreach, meeting coordination and detailed note-taking
 • Prepare and train entrepreneurs for Local and International Selection Panels
 • Maintain an ongoing pipeline of potential entrepreneur candidates

(2). Accelerate Entrepreneur Impact through Endeavor Services:

 • Build deep relationships with local High-Impact Endeavor Entrepreneurs
 • Help Endeavor Greece Entrepreneurs grow faster and more effectively by anticipating and proactively managing their needs and required services
 • Design, develop, and manage all aspects of the support given to entrepreneurs including advisory boards, mentorship sessions with advisors and investors, and other strategic services related to talent and investment
 • Provide support in event, partner, and network services by helping event lead, involvement in partner communication and reporting, familiarizing oneself with entrepreneur portfolios to support calls, suggesting collaborations, and researching potential connections for companies.
 • Contribute to overall management by supporting with the logistics of recruiting, running reports and dashboards regularly to monitor service delivery, and familiarizing oneself with Endeavor’s existing network.
 • Independently facilitate efficient meetings with entrepreneurs through clear objectives and effectively structured discussions as well as strong relationships.
 • Monitor accounts and ensure that entrepreneurs are aware of programs and opportunities offered by Endeavor, and proactively suggest relevant services.
 • Work with Endeavor Global NY headquarters and other Endeavor affiliate offices to provide selected entrepreneurs with additional support and resources from Endeavor’s network

(3). Manage Entrepreneur Selection & Growth Associates:

 • Train and coach ESG team, providing clear direction and feedback and monitoring total entrepreneur pipeline and servicing
 • Ensure that company profiles are completed on time and are of the highest quality
 • Ensure that Endeavor Greece provides maximum value to its’ High-Impact Entrepreneurs

(4). Increase Endeavor’s brand awareness and leadership position

 • Assume an active role in Endeavor Greece’s marketing and positioning activities, providing input into MarComms strategy and messaging, acting as an ambassador of the organization and contributing to the blog, social media, press events and general publicity of Endeavor Greece

Qualifications

 • Bachelor’s degree with 3-7 years of relevant work experience (consulting, investment banking, private equity, business development, corporate development)
 • Strong writing and analytical skills
 • Exceptional business acumen: ability to identify and evaluate world-class entrepreneurs and companies
 • Strong work ethic
 • Strong interpersonal skills and ability to work in and manage a team
 • Entrepreneurial personality and capacity to achieve significant results with limited resources
 • Self-starter and ability to work independently in a fast-paced, often ambiguous environment
 • Excellent oral and written communication skills both in English and Greek
 • Highly motivated, focused, creative, flexible, organized, and able to balance multiple priorities
 • Connecting personality, focus on servicing and managing multiple accounts, interacting with entrepreneurs, executives and mentors, providing value for all engaged stakeholders
 • Passion about entrepreneurship, business, economics and international development
 • Knowledge of the economic and business climate, activities and trends in Greece
 • Flexibility and willingness to travel
 • Strong computer software proficiency on MS Office (Word, Excel, Power Point) is required, while familiarity with business software products (GSuite, Salesforce etc) will be considered a plus

What we offer

 • Dynamic work environment in a highly qualified team
 • Access to international professionals in 30+ countries
 • Access to High-Impact entrepreneurs and corporate executives
 • Extensive development opportunities
 • Opportunity to have a significant impact on the developing local entrepreneurship ecosystem
 • Competitive compensation package Compensation: Aligned with a non-profit organization, Endeavor Greece offers a competitive base salary, bonus, and benefits package commensurate with experience

If you are interested in this challenging, position and enjoy working with a dynamic team, please send us your CV and a cover letter in English at stavroula.neofytou@endeavor.org. All applications will be treated strictly confidential.

Δημοσιεύτηκε από : ΜΑΡΚΟΣ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ '04

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: 6946512101

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: markos.kiosseoglou@endeavor.org

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Κατεβάστε το Αναλυτικό Job Opening

AUTOMOTIVE RESEARCH ANALYST 

 

Οργανισμός: JATO DYNAMICS HELLAS

Κλάδος: Αυτοκίνητα - Οχήματα (Παραγωγή, Εισαγωγή, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευές)

(Δημοσίευση: 22-05-2019)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 31-12-2019)

Automotive Researchers/Analysts – Athens- English

The company is hiring a number of Automotive Researchers/Analysts to cover research needs related to  European regions.  The candidates will be required to analyse and code vehicle price and specifications  data on continuous basis for new vehicles from the European automotive industries into JATO’s database using our proprietary software,  on an accurate and timely manner.

All candidates will have at least a University Degree at B.Sc. level, preferably on a technical area. They MUST have a good command of written and spoken  English and preferably a  2nd foreign language

Candidates must be able to work from our office in Maroussi (Athens, Attica).

ENTRY SALARY: 1000 EUR GROSS X 14 MONTHS

Δημοσιεύτηκε από : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ '85

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: 2106207230

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: KATERINA.LIAPIS@JATO.COM

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Automotive Specialist 

 

Οργανισμός: JATO DYNAMICS HELLAS

Κλάδος: Πληροφορική και Επικοινωνίες

(Δημοσίευση: 22-05-2019)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 31-01-2019)

Automotive Researchers/Analysts – Athens- English AND other European language 

The company is hiring a number of Automotive Researchers/Analysts to cover research needs related to  European regions.  The candidates will be required to code cars and commercials price lists, specifications and Public Incentives data on continuous basis for new vehicles from the European automotive industries into a database using our proprietary software,  on an accurate and timely manner.

Additionally, the role involves writing articles in English (and in other local languages) for the Company’s international electronic news service.
This role requires good computer skills, a real ‘eye for detail’, as much of the work entails working with spread sheets, data manipulation and the translation of conditional relations into logical statements.

Candidate profile:

All candidates will have at least a University Degree at B.Sc. level, preferably on a technical area. They MUST have a good command of written and spoken:  English AND a  2nd foreign language: (preferably German)

Candidates must be able to work from our office in Maroussi (Athens, Attica).

Our ideal candidate is multi-talented and has strong communication, analytical, editorial and organizational skills, is highly self-motivated and flexible. He/she will have the ability to focus on detailed Excel spreadsheets. Substantial knowledge of Excel is essential. Previous research experience within a client focused, specialist environment, (preferably in an automotive environment) would be an asset, however this is considered an entry position, so University Graduates are also welcomed to apply.

All CVs must be submitted in English in order to be considered for this role

Travel to the Head Office in the UK may be occasionally required. Ability to travel abroad within the EU, the right to work in Greece and fulfilled military obligations for Greek male candidates are obligatory.

Δημοσιεύτηκε από : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ '85

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: 2106207230

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: EVANGELOS.HADJISTAVROU@JATO.COM

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Analyst position - Economic consulting in the energy and water sectors 

 

Οργανισμός: Economic Consulting Associates Ltd

Κλάδος: Ενέργεια (Παραγωγή, ΑΠΕ, Διάθεση, Εμπορία, Διαχείριση δικτύων)

(Δημοσίευση: 22-05-2019)

Economic Consulting Associates (ECA) was formed in 1997 to provide economic and regulatory consulting services to industry and government, ECA is a specialised economic consultancy.

Our team and approach are based on many years’ experience of carrying out economic and policy analysis, in the UK and worldwide. We specialise in advising on economics, policy and regulatory issues in the utilities industries, with particular expertise in the electricity, natural gas and water sectors.

The firm has a total of 27 professional staff members, based in offices in London, Bangkok, Greece and New Zealand. All staff members hold qualifications in either or both of economics and electrical engineering.

ECA has undertaken over 600 assignments in over 65 countries around the world and we have worked with over 40 regulatory authorities and 20 national utilities.

Analyst position

We are currently looking to hire Analysts in our London or Athens offices to join our growing team of 24 consultants. The successful candidate will be involved across a wide range of activities including quantitative economic and financial modelling, research in the latest developments in infrastructure economics and active involvement in business development. ECA’s flat hierarchical structure means that you will be working closely with our senior experts providing you with opportunities to quickly develop your skill set in infrastructure and regulatory economics. We encourage exposure to a wide variety of topics, sectors and geographic regions for Analysts, who are free to choose the area of specialisation later on in their careers.

The minimum requirements for the candidate are:

 • Economics, engineering, finance or energy related degree (MSc or PhD)
 • excellent written English with good report writing and presentation skills
 • high level of numeracy with very good modelling skills
 • willingness to travel internationally
 • keen interest in contributing to business development

Please send a letter outlining why you are interested in the position at ECA together with your CV to recruit@eca-uk.com.

Δημοσιεύτηκε από : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ '03

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: +44 793 62 77 552

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: grigorios.v@eca-uk.com

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Analyst position - Economic Consulting Associates Ltd 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Ενέργεια (Παραγωγή, ΑΠΕ, Διάθεση, Εμπορία, Διαχείριση δικτύων)

(Δημοσίευση: 19-03-2019)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 30-04-2019)

We are a specialised economic consulting firm formed in 1997 to provide economic and regulatory consulting services to industry and government. Our team and approach are based on many years’ experience of carrying out economic and policy analysis, in the UK and worldwide.

We specialise in advising on economics, policy and regulatory issues in the utilities industries, with particular expertise in the electricity, natural gas and water sectors. The firm has a total of 27 professional staff members, based in offices in London, Bangkok, Greece and New Zealand. All staff members hold qualifications in either or both of economics and electrical engineering.

You can find further information about us here: http://www.eca-uk.com/

Analyst Position

We are currently looking to hire Analysts in our London or Athens offices to join our growing team of 25 consultants. The successful candidate will be involved across a wide range of activities including quantitative economic and financial modelling, research in the latest developments in infrastructure economics and active involvement in business development. ECA’s flat hierarchical structure means that you will be working closely with our senior experts providing you with opportunities to quickly develop your skill set in infrastructure and regulatory economics. We encourage exposure to a wide variety of topics, sectors and geographic regions for Analysts, who are free to choose the area of specialisation later on in their careers.

The minimum requirements for the candidate are:

 • Economics, engineering, finance or energy related degree (MSc or PhD)
 • excellent written English with good report writing and presentation skills
 • high level of numeracy with very good modelling skills
 • willingness to travel internationally
 • keen interest in contributing to business development

Please send a letter outlining why you are interested in the position at ECA together with your CV to recruit@eca-uk.com.

Δημοσιεύτηκε από : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΙΩΤΗΣ '03

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

Ζητείται Δικηγόρος για εξειδικευμένο γραφείο δημοσίων έργων & δημοσίων συμβάσεων 

 

Οργανισμός: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

Κλάδος: Νομικές Υπηρεσίες (Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές)

(Δημοσίευση: 29-01-2019)

(Προθεσμία Υποβολής CV : 08-02-2019)

Ζητείται νέος/α Δικηγόρος με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, εξαιρετική νομική συγκρότηση, βαθιά γνώση του Διοικητικού Δικαίου και του Ενωσιακού Δικαίου και πολύ καλή γνώση Εταιρικού Δικαίου, για αποκλειστική συνεργασία με δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο δίκαιο δημοσίων έργων, δημοσίων συμβάσεων και κατασκευών. Απαραίτητη η άπταιστη γνώση Αγγλικών και η πολύ καλή γνώση μιας άλλης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Γαλλικών, Γερμανικών ή Ισπανικών). Ακαδημαϊκή ή εργασιακή εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων έργων, μεταπτυχιακοί τίτλοι και βαθμός πτυχίου θα συνεκτιμηθούν.  Αντικείμενο της εργασίας θα αποτελεί ο χειρισμός εξαιρετικά σύνθετων υποθέσεων δημοσίων έργων τόσο στο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσής τους, όσο και στο στάδιο της κατασκευής τους.

Δημοσιεύτηκε από : ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ '80

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: Πληροφορία διαθέσιμη στα εγγεγραμμένα και ταμειακώς ενήμερα μέλη

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

E-commerce Assistant 

 

Οργανισμός: Anna Maria Mazaraki

Κλάδος: Ένδυση, Υπόδηση, Κοσμήματα, Αξεσουάρ (Παραγωγή, Εισαγωγή, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο)

(Δημοσίευση: 05-11-2018)

Ζητείται υποψήφια για E-commerce Assistant για την εταιρία “Άννα Μαρία Μαζαράκη.”

Ζητάμε υπάλληλο για κάλυψη θέσης στο τμήμα του Ε-shop, απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP, CMS, CRM
 • Aπόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών
 • Εμπειρία σε copy-writing είναι επιθυμητή

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

 • Ενδιαφέρον για το χώρο της μόδας
 • Επικοινωνιακή
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια
 • Συνεργασία και Ομαδικότητα

Αποστολή βιογραφικών στο careers@mazaraki.eu Υπόψη κας Σαμορέλη

 

Δημοσιεύτηκε από : ΑΛΕΞΙΑ-ΙΩΝΗ ΡΕΜΠΟΥΤΖΑΚΟΥ '09

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: 6936604990

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: careers@mazaraki.eu

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

ACCOUNT MANAGER - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : BD_SD/10.18 

 

Οργανισμός: ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε.

Κλάδος: -- Λοιπά --

(Δημοσίευση: 05-11-2018)

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της φύλαξης και διαχείρισης φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης της πληροφορίας,  επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόληση:

 ACCOUNT MANAGER

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : BD_SD/10.18

Ο Account Manager ανήκει στην Εμπορική Δ/νση

Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πωλήσεων.

Προσελκύει και επισκέπτεται πελάτες, διαμορφώνει, εκπονεί  και υποβάλλει με ακρίβεια τις προσφορές αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους σε βάθος και προσφέροντάς τους τις κατάλληλες λύσεις. Διαπραγματεύεται το εμπορικό σκέλος με τον πελάτη και είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του πελάτη και του Νομικού τμήματος της εταιρείας κατά την σύνταξη της σύμβασης. Στην συνέχεια ο Account Manager διατηρεί και εμπλουτίζει την σχέση με τον πελάτη σε συνεργασία με το Customer Service.

Αναγνωρίζει ανάγκες upselling & cross selling σε ήδη υπάρχοντες πελάτες.

Εκπαιδεύεται συνεχώς σε ήδη υπάρχουσες και νέες υπηρεσίες ολοκληρωμένης φύλαξης & διαχείρισης αρχείων.

Γνωρίζει, παρακολουθεί τις τάσεις στην Ελληνική αγορά σε τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να αναγνωρίσει ευκαιρίες. Συλλέγει πληροφορίες από την αγορά και την επικαιρότητα για να αναπτύξει τα πιθανά leads.

Η θέση απαιτεί υπευθυνότητα, ευελιξία, δεξιότητες στην πώληση και στην οργάνωση, εχεμύθεια και ομαδικότητα και αναφέρεται στον  Εμπορικό Διευθυντή.

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση/εξειδίκευση σε τεχνολογικό ή οικονομικό προσανατολισμό.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση ανάπτυξης πωλήσεων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και χειρισμού των εφαρμογών MS Office.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Πελατοκεντρική νοοτροπία.
 • Επαφή με διεθνές περιβάλλον εργασίας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Παροχή προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης
 • Εργασία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα απαραίτητη αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr.

Δημοσιεύτηκε από : ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ '86

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Αποφοίτου: 6932755754

E-mail Επικοινωνίας Αποφοίτου: cis@archeiothiki.gr

(Αν ο απόφοιτος έχει σημειώσει τηλέφωνο / e-mail επικοινωνίας, τότε θα χαρεί να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας δώσει inside info για την αγγελία και την εταιρία)

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge