Προηγούμενα ΔΣ

Παρατίθεται η αναλυτική λίστα των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των τελευταίων ετών, καθώς και η λίστα των Προέδρων από το 1931 και μετά

Δ.Σ. 2019-2021

Κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ’78 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ’01 – Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ’10 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΚΟΜΣΕΛΗΣ ’92 – Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ’87 – ΤΑΜΙΑΣ
Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ ’66 – ΜΕΛΟΣ
Ν. ΓΥΛΛΕΚΗ ’10 – ΜΕΛΟΣ
Ε. ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ’99 – ΜΕΛΟΣ
Μ. ΜΗΤΣΗΣ ’10 – ΜΕΛΟΣ
Α. ΜΩΡΙΚΗΣ ’69 – ΜΕΛΟΣ
Μ. ΞΕΝΟΥ ’94 – ΜΕΛΟΣ
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ’99 – ΜΕΛΟΣ
Ξ. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ’91 – ΜΕΛΟΣ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ’15 – ΜΕΛΟΣ
Β. ΦΟΥΡΛΗΣ ’79 – ΜΕΛΟΣ

 

Δ.Σ. 2017-2019

Κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ’78 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ’01 – Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ’94 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ’87 – Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΚΟΜΣΕΛΗΣ ’92 – ΤΑΜΙΑΣ
Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ’10 – ΜΕΛΟΣ
Μ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ’88 – ΜΕΛΟΣ
Θ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ’07 – ΜΕΛΟΣ
Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ’95 – ΜΕΛΟΣ
Λ. ΛΑΠΠΑ ’12 – ΜΕΛΟΣ
Μ. ΜΗΤΣΗΣ ’10 – ΜΕΛΟΣ
Α. ΜΩΡΙΚΗΣ ’69 – ΜΕΛΟΣ
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ’99 – ΜΕΛΟΣ
Ξ. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ’91 – ΜΕΛΟΣ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ’15 – ΜΕΛΟΣ
(*Στο μέσο της θητείας του ΔΣ αντικαταστάθηκε η Μ. ΞΕΝΟΥ ’94 από τον Μ. ΜΗΤΣΗ ’10)

 

Δ.Σ. 2015-2017

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ‘84 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ’87 –Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. ΧΑΣΙΩΤΗ ’04 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ’01 – Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΚΟΜΣΕΛΗΣ ’92 – ΤΑΜΙΑΣ
Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ’10 – ΜΕΛΟΣ
Λ. ΖΑΟΥΣΗΣ ’80- ΜΕΛΟΣ
Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ’95 – ΜΕΛΟΣ
Ε. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ’94 – ΜΕΛΟΣ
Α. ΜΩΡΙΚΗΣ ‘69 – ΜΕΛΟΣ
Μ. ΞΕΝΟΥ ‘94 – ΜΕΛΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ’78 – ΜΕΛΟΣ
Μ. ΣΑΜΑΡΑ ‘95 –ΜΕΛΟΣ
Ι .ΤΖΙΦΡΑΣ ‘13 – ΜΕΛΟΣ
Ε. ΨΑΛΤΑΚΗ ‘02 – ΜΕΛΟΣ
(*Στο μέσο της θητείας του ΔΣ αντικαταστάθηκε ο Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ’87 από τον Δ. ΜΩΡΑΛΟΓΛΟΥ ’05  και ο Λ. ΖΑΟΥΣΗΣ ’80 από τον Ι. ΤΣΑΚΩΝΑ ‘95, επίσης έγινε αλλαγή του Προεδρείου ως ακολούθως: M. ΧΑΣΙΩΤΗ ’04 –Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ’78 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

 

Δ.Σ. 2013-2015
Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ‘84 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.ΣΑΜΑΡΑ ‘95 – Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ‘87 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
M. ΧΑΣΙΩΤΗ ’04 – Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ’01 – ΤΑΜΙΑΣ
Ι.ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ’88 – ΜΕΛΟΣ
Τ.ΚΙΚΙΖΑ ‘96 – ΜΕΛΟΣ
Λ.ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ’91 – ΜΕΛΟΣ
Α-Μ.ΚΟΡΑΚΙΤΗ ’13 – ΜΕΛΟΣ
Ν.ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ ‘05 – ΜΕΛΟΣ
Α.ΜΩΡΙΚΗΣ ‘69 – ΜΕΛΟΣ
Μ.ΞΕΝΟΥ ‘94 – ΜΕΛΟΣ
Ι.ΤΖΙΦΡΑΣ ‘13 – ΜΕΛΟΣ
Ι.ΤΣΑΚΩΝΑΣ ‘95 – ΜΕΛΟΣ
Ε. ΨΑΛΤΑΚΗ ‘02 – ΜΕΛΟΣ
(*Στο μέσο της θητείας του ΔΣ αντικαταστάθηκε ο Ν.Μπιτσαξής ’05 από τον Κ.Παπαδιαμάντη ’78 και επίσης έγινε αλλαγή του Προεδρείου ως ακολούθως: Α.Κατσαρός ’87 – Α’Αντιπρόεδρος, Μ.Ξένου ’94 – Β’Αντιπρόεδρος)

Δ.Σ. 2011-2013
Γ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ’81 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ’84 – Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ’67 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
M. ΣΑΜΑΡΑ ’95 – Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ’01 – ΤΑΜΙΑΣ
Μ. ΧΑΣΙΩΤΗ ’08 – ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ’10 – ΜΕΛΟΣ
Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ’87 – ΜΕΛΟΣ
Δ. ΛΕΒΕΝΤΗ ’09 – ΜΕΛΟΣ
Β. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΄83 – ΜΕΛΟΣ
Ε. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ’94 – ΜΕΛΟΣ
Α. ΜΩΡΙΚΗΣ ’69 – ΜΕΛΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ’78 – ΜΕΛΟΣ
Μ. ΣΑΪΤΗ ’00 – ΜΕΛΟΣ
Σ. ΦΩΤΕΑΣ’02 – ΜΕΛΟΣ

Δ.Σ. 2009-2011
Γ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ’81 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ’84 – Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ’67 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
M. ΣΑΜΑΡΑ ’95 – Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ’01 – ΤΑΜΙΑΣ
Α. ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ’08 – ΜΕΛΟΣ
Ι. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ’88 – ΜΕΛΟΣ
Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ’87 – ΜΕΛΟΣ
Δ. ΛΕΒΕΝΤΗ ’09 – ΜΕΛΟΣ
Ε. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ’94 – ΜΕΛΟΣ
Α. ΜΩΡΙΚΗΣ ’69 – ΜΕΛΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ’78 – ΜΕΛΟΣ
Μ.ΤΗΝΙΑΚΟΣ ’71 – ΜΕΛΟΣ
Γ. ΤΡΑΜΠΑΚΛΟΣ ’86 – ΜΕΛΟΣ
Σ. ΦΩΤΕΑΣ’02 – ΜΕΛΟΣ

Δ.Σ. 2007-2009
Σ.ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ’78 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ’81 – Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ’84 – Β’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
M.ΣΑΜΑΡΑ ’95 – Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.ΜΑΧΑΙΡΑΣ ’73 – ΤΑΜΙΑΣ
Α.ΒΟΥΡΑΚΗΣ ’66 – ΜΕΛΟΣ
Ε.ΑΛΕΞΙΟΥ ’92 – ΜΕΛΟΣ
Κ.ΓΚΑΓΚΑΚΗ ’90 – ΜΕΛΟΣ
Ι.ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ’88 – ΜΕΛΟΣ
Γ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ ’67 – ΜΕΛΟΣ
Ε.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ’94 – ΜΕΛΟΣ
Α.ΜΩΡΙΚΗΣ ’69 – ΜΕΛΟΣ
Γ.ΤΡΑΜΠΑΚΛΟΣ ’86 – ΜΕΛΟΣ
Μ.ΧΑΣΙΩΤΗ ’04 – ΜΕΛΟΣ
Π.ΨΑΛΤΑΚΗΣ ’00 – ΜΕΛΟΣ

Δ.Σ. 2005-2007
Σ.ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ’78 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ’81 – Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ.ΓΚΑΓΚΑΚΗ ’90 – Β’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε.ΑΛΕΞΙΟΥ ’92 – Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ’84 – ΤΑΜΙΑΣ
Α.ΒΟΥΡΑΚΗΣ ’66 – ΜΕΛΟΣ
Ι.ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ’88 – ΜΕΛΟΣ
Γ.ΚΟΜΝΗΝΟΣ ’67 – ΜΕΛΟΣ
Γ.ΛΟΒΕΡΔΟΣ ’78 – ΜΕΛΟΣ
Κ.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ’88 – ΜΕΛΟΣ
Α.ΜΩΡΙΚΗΣ ’69 – ΜΕΛΟΣ
Θ.ΣΑΙΤΗΣ ’58 – ΜΕΛΟΣ
Γ.ΤΡΑΜΠΑΚΛΟΣ ’86 – ΜΕΛΟΣ
Μ.ΧΑΣΙΩΤΗ ’04 – ΜΕΛΟΣ
Π.ΨΑΛΤΑΚΗΣ ’00 – ΜΕΛΟΣ

Δ.Σ. 2003-2005
Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΄68 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΄86 – Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ-Χ. ΜΥΛΩΝΑΔΗ ΄88 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΒΡΑΝΑΣ ΄62 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η. ΡΟΥΠΑΣ ΄80 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΄00 – ΤΑΜΙΑΣ
Σ. ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΄78 – ΜΕΛΟΣ
Λ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΄97 – ΜΕΛΟΣ
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ ΄77 – ΜΕΛΟΣ
Ν. ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΄64 – ΜΕΛΟΣ
Κ. ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΄90 – ΜΕΛΟΣ
Γ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΄81 – ΜΕΛΟΣ
Ι. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΄78 – ΜΕΛΟΣ
Ι. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΄79 – ΜΕΛΟΣ
ΑΘ. ΣΑΙΤΗΣ ΄58 – ΜΕΛΟΣ

Δ.Σ. 2001-2003
Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΄68 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΄81 – Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΄68 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΄78 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΄90 – ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΑΡΓΥΡΟΣ ΄77 – ΤΑΜΙΑΣ
Δ. ΣΚΑΛΑΙΟΣ ΄85 – ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ
Ε. ΑΛΕΞΙΟΥ ΄92 – ΜΕΛΟΣ
Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ ΄66 – ΜΕΛΟΣ
Β. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΄83 – ΜΕΛΟΣ
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΄86 – ΜΕΛΟΣ
Μ-Χ. ΜΥΛΩΝΑΔΗ ΄88 – ΜΕΛΟΣ
Η. ΡΟΥΠΑΣ ΄80 – ΜΕΛΟΣ
ΑΘ. ΣΑΙΤΗΣ ΄58 – ΜΕΛΟΣ
Β. ΤΣΕΜΑΝΗΣ ΄57 – ΜΕΛΟΣ

Δ.Σ. 1999-2001
Α. ΜΑΝΙΑΣ ΄57 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΄68 – Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΄81 – Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΄78 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η. ΡΟΥΠΑΣ ΄80 – ΤΑΜΙΑΣ
Α. ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΄66 – ΜΕΛΟΣ
Κ. ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΄90 – ΜΕΛΟΣ
Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΄68 – ΜΕΛΟΣ
Τ. ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ ΄67 – ΜΕΛΟΣ
Γ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΄79 – ΜΕΛΟΣ
Τ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΄66 – ΜΕΛΟΣ
Β. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΄83
Μ-Χ. ΜΥΛΩΝΑΔΗ ΄88 – ΜΕΛΟΣ
ΑΘ. ΣΑΙΤΗΣ ΄58 – ΜΕΛΟΣ
Σ. ΣΑΝΙΩΤΗ ΄86

Δ.Σ. 1997-1999
Α. ΜΑΝΙΑΣ ΄57 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ ΄66 – Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΄52 – Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΄81 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΙΑ ΄88 – ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. ΣΑΝΙΩΤΗΣ ΄86 – ΤΑΜΙΑΣ
Κ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΄95 – ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ
Ν. ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΄64 – ΜΕΛΟΣ
Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΄79 – ΜΕΛΟΣ
Κ. ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΄90 – ΜΕΛΟΣ
Ν. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΄87 – ΜΕΛΟΣ
Χ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΄88 – ΜΕΛΟΣ
Σ. ΛΙΒΑΝΟΣ ΄86 – ΜΕΛΟΣ
Μ-Χ. ΜΥΛΩΝΑΔΗ ΄88 – ΜΕΛΟΣ
Ξ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΄75 – ΜΕΛΟΣ
Η. ΡΟΥΠΑΣ ΄80 – ΜΕΛΟΣ
ΑΘ. ΣΑΙΤΗΣ ΄58 – ΜΕΛΟΣ

Δ.Σ. 1995-1997
Ξ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΄75 – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ ΄66 – Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΟΝΑΤΑΣ ΄77 – Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ ΄72 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΄88 – ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΄83 – ΤΑΜΙΑΣ
Α. ΛΙΠΟΒΑΤΣ ΄77 – ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ
Κ. ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΄90 – ΜΕΛΟΣ
Ι. ΚΟΦΙΝΗΣ ΄92
Β. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΄83 – ΜΕΛΟΣ
Σ. ΜΠΕΝΟΣ ΄81 – ΜΕΛΟΣ
Σ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΄95 – ΜΕΛΟΣ
Η. ΡΟΥΠΑΣ ΄80 – ΜΕΛΟΣ
ΑΘ. ΣΑΙΤΗΣ ΄58 – ΜΕΛΟΣ
Σ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΄90 – ΜΕΛΟΣ

Πρόεδροι Δ.Σ. παρελθόντων ετών
1993-95 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΄75
1991-93 ΣΑΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΄58
1989-91 ΣΑΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΄58
1985-89 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΄60
1983-85 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΄66
1981-83 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΄66
1979-81 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΄66
1977-79 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΄55
1975-77 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΄52
1973-75 ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΄52
1972-73 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΄59
1969-72 ΖΑΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΄48
1968-69 ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΄52 – ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ’59
1967-68 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΄59
1964-67 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΄49
1962-64 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΄30
1961-62 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΄30
1960-61 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ ΄43
1959-60 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ ΄43
1958-59 ΜΠΑΧΩΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΄31
1957-58 ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΄32
1956-57 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΄33
1955-56 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΄40
1954-55 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΄33
1953-54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΄33
1952-53 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΄40
1949-52 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΄33
1948-49 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΄40
1947-48 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΄40
1946-47 ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΄32
1940-46 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1939-40 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΄34 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ’29
1938-39 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΄31
1937-38 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΄30
1936-37 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΄30
1935-36 ΑΔΟΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΄33
1934-35 ΗΛΙΟΥ ΔΑΝΗΣ ΄33
1933-34 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΄30
1932-33 ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΄30
1931-32 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΣΚΟΥΝΗΣ ΄31 – ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ’29

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge