Τράπεζα Αίματος ΣΑΚΑ

aimodosia-logo-saka

Στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου του Συλλόγου μας και αναγνωρίζοντας τη σημασία του να είναι ο ΣΑΚΑ δίπλα στα μέλη του συνδράμοντάς τα με τα μέσα που δύναται, από το έτος 2014 ξεκίνησε η διενέργεια αιμοδοσίας στο ΣΑΚΑ. Από το 2015 δε, δημιουργήθηκε η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου μας, σε συνεργασία και με τη συνδρομή του νοσοκομείου Άγ.Σάββας.

Αιμοδοσίες: Διοργανώνονται 2 αιμοληψίες κάθε έτος, μια κοντά στα Χριστούγεννα και μια στο Alumni Day, τους θερινούς μήνες! Διαθέτοντας λίγο χρόνο από την επίσκεψη σας στο Σχολείο, μπορείτε να βοηθήσετε ανθρώπους και οικογένειες που ξαφνικά απέκτησαν ανάγκη λήψης αίματος.

Χρήση τράπεζας αίματος: Με την καταστατική ρύθμιση της λειτουργίας της Τράπεζας αίματος, διευκολύνεται και καθορίζεται ο τρόπος αναζήτηση αίματος από μέλη της Κολλεγιακής Οικογένειας, καθώς οποιοσδήποτε απόφοιτος μπορεί να ζητήσει αίμα, είτε έχει δώσει είτε όχι.

Καταστατικό: Για περισσότερες λεπτομέρειες και πώς μπορείτε να γίνετε μέλος της Τράπεζας Αίματος ή Αιμοδότης, συμβουλευτείτε το Καταστατικό .
[αν είστε απόφοιτος, βλ. άρθρο 6A, αν είστε και αιμοδότης της Τράπεζας μας, βλ. άρθρο 6Γ]

Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης επικοινωνείτε με τη Λέσχη του ΣΑΚΑ (2106722067)

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge