ΣΑΚΑ Switzerland

To ΣΑΚΑ Chapter Ελβετίας ιδρύθηκε στις αρχές του 2021 και αποτελεί μια από τις νέες πρωτοβουλίες του ΣΑΚΑ και των αποφοίτων που διαμένουν στην Ελβετία ως μέρος της προσπάθειας οργάνωσης των αποφοίτων του εξωτερικού. Ο ΣΑΚΑ μέσω των Chapters του επιδιώκει να υποστηρίξει και να ενισχύσει τα μέλη του που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ αποφοίτων που διαμένουν στην ίδια χώρα.

Οι κεντρικές επιδιώξεις του ΣΑΚΑ Chapter Ελβετίας είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας των μελών του ΣΑΚΑ που κατοικούν στην Ελβετία, μέσω συναντήσεων και άλλων εκδηλώσεων, καθώς επίσης και δια μέσου κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών συγκεντρώσεων, έχοντας πάντοτε ως κινητήρια δύναμη τη διατήρηση του Κολλεγιακού πνεύματος και της ζεστασιάς που προσφέρει η Κολλεγιακή οικογένεια. Μια ακόμα σημαντική επιδίωξη του ΣΑΚΑ Chapter Ελβετίας είναι η ενημέρωση νέων αποφοίτων του Κολλεγίου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και τις ευκαιρίες τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και η παροχή συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να αναζητήσει μία θέση εργασίας στην Ελβετία.

Τα μέλη του Chapter Ελβετίας είναι φοιτητές, νέοι επαγγελματίες αλλά και παλαιότεροι επαγγελματίες που εργάζονται και διαμένουν στην Ελβετία και δραστηριοποιούνται σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.

Η αρχική Οργανωτική Επιτροπή του νεοσύστατου ΣΑΚΑ Chapter Ελβετίας θα προσπαθήσει να διευρύνει το Chapter, εντοπίζοντας και επικοινωνώντας με συναποφοίτους μας που κατοικούν στην Ελβετία, ώστε να διευρύνει τη βάση των συναποφοίτων μας που συμμετέχουν στις δράσεις του ΣΑΚΑ Chapter Ελβετίας αλλά και οργανώνοντας τις πρώτες δράσεις του Chapter. Εάν λοιπόν ζείτε στην Ελβετία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 

Οργανωτική Επιτροπή :

Υπεύθυνη ΣΑΚΑ Chapters για το ΔΣ του ΣΑΚΑ: Ελένη Αναγνωστοπούλου ’10 ( vpresb@saka.gr)

 

 

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge