ΣΑΚΑ BeNeLux

To Chapter ΣΑΚΑ Μπενελούξ ή αλλιώς BeNeLux ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2019 και αποτελεί μια από τις νέες πρωτοβουλίες του ΣΑΚΑ και των αποφοίτων που διαμένουν στο Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργου ως μέρος της προσπάθειας οργάνωσης των αποφοίτων του εξωτερικού.

Οι κεντρικές επιδιώξεις του Chapter ΣΑΚΑ BeNeLux είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας των μελών του ΣΑΚΑ στην περιοχή, η ενεργή συμμετοχή τους σε κοινωνικές και επαγγελματικές συγκεντρώσεις και η διατήρηση του Κολλεγιακού πνεύματος και της ζεστασιάς που προσφέρει η Κολλεγιακή οικογένεια.

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του ΣΑΚΑ BeNeLux είναι:

  • Η προώθηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (HAEF).
  • Η διατήρηση και περαιτέρω προώθηση του καλού ονόματος και φήμης των Σχολείων του ΕΕΙ, του ΣΑΚΑ και των μελών του.
  • Η διεύρυνση των προσωπικών γνωριμιών των μελών του Συλλόγου, χωρίς περιορισμούς, μέσω συναντήσεων, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, καθώς επίσης και δια μέσου κοινωνικών, εκπαιδευτικών και παρόμοιου τύπου εκδηλώσεων.
  • Η διευκόλυνση της συμμέτοχης των μελών του σε εθελοντικές δραστηριότητες και η συλλογή χρημάτων για υποτροφίες, δωρεές και επιβραβεύσεις/ αριστεία, καθώς επίσης και για άλλους σκοπούς του ΕΕΙ και ΣΑΚΑ.

Τα μέλη του ΣΑΚΑ που βρίσκονται στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και το Λουξεμβούργο είναι φοιτητές, νέοι επαγγελματίες που παρέμειναν στη χώρα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους αλλά και παλαιότεροι επαγγελματίες που εργάστηκαν και έζησαν στη περιοχή. Ο πληθυσμός των μελών του ΣΑΚΑ BeNeLux αυξάνεται και είναι πλέον σημαντικό μέρος του συνόλου των αποφοίτων.

Η οργάνωση του Chapter ΣΑΚΑ BeNeLux έχει ανατεθεί σε μια οργανωτική επιτροπή αποφοίτων στις Βρυξέλλες για να συγκεντρώσουν και να επανασυνδέσουν τους απόφοιτους του Συλλόγου στις 3 αυτές χώρες.

Ο ΣΑΚΑ και ο ΣΑΚΑ BeNeLux έχουν κοινούς σκοπούς και είναι στενά συνδεδεμένοι, με τον ΣΑΚΑ BeNeLux να αποτελεί ένα κεφάλαιο (chapter) της συνολικής δραστηριότητας του ΣΑΚΑ. Μαζί στοχεύουν στην σύναψη στενότερων σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων του Σχολείου και την υποστήριξη αυτών.

Η Ελένη Αναγνωστοπούλου (‘10) ως μέλος του Δ.Σ. είναι η υπεύθυνη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ για τους Συλλόγους του εξωτερικού, ενώ έχει αναλάβει και τον συντονισμό της Οργανωτικής επιτροπής του ΣΑΚΑ BeNeLux.

  • Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον ΣΑΚΑ BeNeLux, πρωτοβουλίες, ιδέες και προτάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: benelux@saka.gr
  • Για τους χρήστες του Facebook, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τη σελίδα του group μας (ΣΑΚΑ BeNeLux (Official) ).

Οργανωτική Επιτροπή (με αλφαβητική σειρά) :

 

ΣΑΚΑ Benelux Events

 

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge