ΕΝΤΥΠΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ο ΣΑΚΑ εκδίδει το περιοδικό ΕΡΜΗΣ σε τριμηνιαία βάση, αποστέλλει  ηλεκτρονικώς στα μέλη το ενημερωτικό bulletin του Συλλόγου, καθώς και το newsletter του CDO.

Μέσω της ιστοσελίδας μας, οι απόφοιτοι μπορούν επιπλέον να ενημερωθούν για τα νέα συναποφοίτων τους (όπως οι ίδιοι τα καταχωρούν), για τα νέα του Σχολείου, καθώς και για προσφορές που κάνουν συναπόφοιτοι στα μέλη μας.

Κατωτέρω παρατίθενται διάφορες ανακοινώσεις – εκδηλώσεις του Σχολείου, όπως αυτές μας γνωστοποιούνται από το ΕΕΙ.Μπορείτε να δείτε online τεύχη του περιοδικού του Σχολείου μας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.haef.gr/el/AboutUs/Enimerosh

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge