ΣΑΚΑ Germany

Το ΣΑΚΑ Germany Chapter ιδρύθηκε στις αρχές του 2021 και αποτελεί μια από τις νέες πρωτοβουλίες του ΣΑΚΑ και των αποφοίτων που διαμένουν στη Γερμανία, ως μέρος της προσπάθειας οργάνωσης των αποφοίτων του εξωτερικού.

Οι κεντρικές επιδιώξεις του Chapter ΣΑΚΑ Germany Chapter είναι η εύρεση μελών του ΣΑΚΑ που διαμένουν στη Γερμανία και η προώθηση της επικοινωνία μεταξύ αυτών, η ενεργή συμμετοχή τους σε κοινωνικές και επαγγελματικές συγκεντρώσεις, τόσο δια ζώσης όσο και μέσω Internet, η ενημέρωση και στήριξη νέων αποφοίτων που σκέφτονται να μετακομίσουν στη Γερμανία καθώς και η διατήρηση και προώθηση του Κολλεγιακού πνεύματος και της ζεστασιάς και ασφάλειας που προσφέρει η Κολλεγιακή οικογένεια.

Στη μετά – Brexit εποχή, η Γερμανία αρχίζει να αποτελεί έναν αρκετά ελκυστικό προορισμό τόσο για τα παλιά όσο και για τα νέα μέλη της Κολλεγιακής Οικογένειας που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους όπως αυτοί των Οικονομικών, του Consulting και της Υγείας. Σκοπός του ΣΑΚΑ Chapter Γερμανίας είναι η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και η δικτύωση μεταξύ των μελών του ΣΑΚΑ που διαμένουν στη Γερμανία ή που επιθυμούν να έρθουν σε αυτή. Σε αυτά τα πλαίσια, βασική επιδίωξη του ΣΑΚΑ Germany Chapter είναι η ενημέρωση νέων αλλά και μελλοντικών Αποφοίτων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Γερμανία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και η επίλυση αποριών και η παροχή συμβουλών σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να αναζητήσει μία θέση εργασίας στη Γερμανία.

Με σκοπό την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων αλλά και την ενημέρωση για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, βασικό σκοπό του ΣΑΚΑ Germany Chapter αποτελεί η οργάνωση εκδηλώσεων τόσο διά ζώσης όσο και μέσω Internet για hot topics που ενδιαφέρουν τόσο την κολλεγιακή κοινότητα της Γερμανίας όσο και την ευρύτερη κολλεγιακή κοινότητα και η εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και προτάσεων μεταξύ των μελών.

Μεγάλη επιθυμία του ΣΑΚΑ Germany Chapter είναι η δημιουργία ισχυρών προσωπικών και φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη του. Για αυτό το λόγο στοχεύει στην οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων και εκδρομών εντός της Γερμανίας ώστε τα μέλη να μπορέσουν να γνωριστούν καλύτερα σε ένα φιλικό και χαλαρό πλαίσιο.| Δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός πως η Κολλεγιακή Κοινότητα εξελίσσεται και επεκτείνεται πέρα από την Αμερική τόσο στην Αγγλία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Στόχος του ΣΑΚΑ Germany Chapter είναι μία ισχυρή εκπροσώπηση της Κολλεγιακής οικογένειας στην Κεντρική Ευρώπη καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία τόσο με τον ΣΑΚΑ όσο και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά Chapters για τη δημιουργία μία ισχυρής Κολλεγιακής κοινότητας και την προώθηση του κολλεγιακού πνεύματος με το οποίο γαλουχηθήκαμε στην Ευρώπη.

Τα μέλη του ΣΑΚΑ Germany Chapter είναι επαγγελματίες που μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους αναζήτησαν την επαγγελματική τους πορεία στη Γερμανία και πλέον εργάζονται και ζουν μόνιμα στη χώρα, παλιότεροι επαγγελματίες που εργάστηκαν και έζησαν στην περιοχή καθώς και φοιτητές. Τα μέλη του ΣΑΚΑ Germany Chapter είναι διάσπαρτα στη χώρα, ωστόσο μέχρι στιγμής επικρατούν δύο κεντρικοί πόλοι, η Φρανγκφούρτη και το Μόναχο, ενώ ένας τρίτος πόλος φαίνεται να δημιουργείται στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία. Ο πληθυσμός των μελών του ΣΑΚΑ Germany Chapter αυξάνεται συνεχώς και αποτελεί πλέον ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των αποφοίτων του σχολείου μας.

Μία οργανωτική επιτροπή αποφοίτων έχει αναλάβει την αναζήτηση των μελών του ΣΑΚΑ που βρίσκονται στη Γερμανία μέσω της βάσης δεδομένων του ΣΑΚΑ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των προσωπικών γνωριμιών με στόχο την ένταξη αυτών στο ΣΑΚΑ Germany Chapter. Η Ελένη Αναγνωστοπούλου (‘10) ως μέλος του Δ.Σ. είναι η υπεύθυνη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ για τους Συλλόγους του εξωτερικού και έχει αναλάβει τον συντονισμό και τη καθοδήγηση της Οργανωτικής επιτροπής του νεοσύστατου ΣΑΚΑ Germany Chapter.

Ο ΣΑΚΑ και ο ΣΑΚΑ Germany Chapter έχουν κοινούς σκοπούς και είναι στενά συνδεδεμένοι, με τον ΣΑΚΑ Germany Chapter να αποτελεί ένα κεφάλαιο (chapter) της συνολικής δραστηριότητας του ΣΑΚΑ. Μαζί στοχεύουν στην σύναψη στενότερων σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων του Σχολείου και την υποστήριξη αυτών.

 

Οργανωτική Επιτροπή

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής με αλφαβητική σειρά:

Βύρων Κρητικός ’15 (viron.criticos@gmail.com)

Κωνσταντίνος Μαντζαβίνος ’18 (mantzavinosk@gmail.com)

Χρήστος Σπέντζος ’12 (cgspentzos@gmail.com)

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge