Ομαδική Ασφάλιση Υγείας

 

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής μελών του ΣΑΚΑ

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ για συνέργειες, που στόχο έχουν την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των μελών του ΣΑΚΑ, με χαρά σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με τα μέλη του Healthcare Club, αναβαθμίσαμε  το Πρόγραμμα Εθελοντικής Ομαδικής Ασφάλισης Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για μέλη μας .

Γνωρίζοντας την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα της ιδιωτικής ασφάλισης στην σημερινή εποχή, προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε στην εξασφάλιση της αξιοπρεπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών μας.

Στοχεύοντας σε αυτό και γνωρίζοντας την «πληθυσμιακή» δυναμικότητα του Συλλόγου μας, συνεργαστήκαμε με την εταιρία Globalnet Insurance Brokers (www.globalnet.gr), της οποίας βασικός μέτοχος είναι ασφαλώς απόφοιτος/μέλος του ΣΑΚΑ και η οποία δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο, λειτουργώντας ως ανεξάρτητη εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων, με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, αλλά και στις ομαδικές ασφαλίσεις  επιχειρήσεων, συλλόγων, οργανισμών κλπ., για την δημιουργία Εθελοντικού Ομαδικού Συμβολαίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της GLOBALNET

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge