Ανακοίνωση Σωματειακού Αθλητικού Τμήματος [17-05-2020]

Αγαπητοί μας Αθλητές, Γονείς, Προπονητές, Συνεργάτες,

σε συνέχεια της από 15-05-2020 Ανακοίνωσής μας και λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 3 «Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 18.5.2020» της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β 1868/17-05-2020),

σας ενημερώνουμε ότι:

  • ισχύουν τουλάχιστον μέχρι την 26-05-2020, οι αποφάσεις και οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ως άνω από 15-05-2020 ανακοίνωση.

Μένουμε Ασφαλείς.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge