Ανακοίνωση Σωματειακού Αθλητικού Τμήματος [15-05-2020]

Αγαπητοί μας Αθλητές, Γονείς, Προπονητές, Συνεργάτες,

σε συνέχεια της από 10-05-2020 Ανακοίνωσής μας και λαμβάνοντας υπόψη:

 • το άρθρο 4 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110/10-05-2020 ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ τ.Β 1776/10-05-2020),

 • την με ΑΔΑ ΡΨΗ84653Π4-ΗΡ8 / 04-05-2020 Ειδική Διοικητική Πράξη του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού «ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

 • την με ΑΔΑ 6Τ154653Π4-ΟΔ6 / 15-05-2020 Ειδική Διοικητική Πράξη του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Β΄ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» σε συνδυασμό με

 • τις από 15-05-2020 Διευκρινιστικές Οδηγίες περί της συμπλήρωσης του εντύπου «Ιατρικό Ιστορικό για αθλητές/τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

 • τις συμπληρωματικές ειδικές οδηγίες για τη διαδικασία διεξαγωγής της προπόνησης αγωνισμάτων στίβου, που προτείνονται από την αρμόδια Ομοσπονδία (ΣΕΓΑΣ) και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των μελών της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έγιναν αποδεκτές.

σας ενημερώνουμε ότι:

 • Την Δευτέρα 18-05-2020, θα λάβουν χώρα τεχνικές συσκέψεις των Προπονητών Στίβου με τους Εφόρους του Τμήματος Κλασικού Αθλητισμού, τον Συντονιστή Εξωσχολικού Αγωνιστικού Προγράμματος και τον Διασχολικό Προϊστάμενο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Σχολείων του ΕΕΙ.

 • Οι προπονήσεις του τμήματος κλασικού αθλητισμού (στίβου) του ΣΑΚΑ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 19-05-2020, στο Στάδιο Στεφάνου Δέλτα, αποκλειστικά και μόνο για αθλητές και αθλήτριες με δελτίο ΣΑΚΑ ηλικίας 16 ετών και άνω (γεννηθέντες το 2004 και μεγαλύτεροι), που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ΣΕΓΑΣ Εφήβων – Νεανίδων και ανώτερων ηλικιακών κατηγοριών.

  • Μαζί με το φύλλο ιατρικού ιστορικού όλοι όσοι εξεταστούν κλινικά θα παραδίδουν και την κατάλληλη υπεύθυνη δήλωση (εκτύπωση pdf αρχείου) που θα έχουν εκδώσει οι ίδιοι, ή ο γονέας – κηδεμόνας για τους ανηλίκους, μέσω του dilosi.services.gov.gr , με το κατάλληλο κείμενο ανά ιδιότητα .

 • Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα στο Στάδιο Στεφάνου Δέλτα πριν την έναρξη της προπόνησης. Δεν θα επιτραπεί, σε κανένα μέλος του συλλόγου, η είσοδος στο χώρο της προπόνησης, εφόσον δεν έχει προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα.

 • Προγραμματίζουμε η ίδια διαδικασία να ακολουθηθεί την Τρίτη 26-05-2020 για τους αθλητές ηλικίας 15 ετών (γεννηθέντες το 2005).

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ως άνω κλινική εξέταση θα λάβει χώρα μόνο την 19-05-2020, την 20-05-2020 και την 26-05-2020, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες. Αθλητής που δεν θα προσέλθει κατά τις ως άνω ημερομηνίες να εξεταστεί, δεν θα έχει δικαίωμα να προπονείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ.

 • Όλοι οι αθλητές πριν από κάθε προπόνηση και μετά την ως άνω αρχική τους εξέταση, θα ενημερώνουν τον προπονητή τους ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης από τον SARSCoV-2 (κόπωση, δύσπνοια, βήχας, μυαλγία, διάρροια, πονόλαιμος ή ανοσμία). Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα. Οι προπονητές ομοίως στο διοικητικό τους Προϊστάμενο.

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στην προπόνηση, αθλητές και μη, θα καταγράφονται στον ειδικό κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση από εντεταλμένο όργανο στην είσοδο της εγκατάστασης. Όλοι οι συμμετέχοντες στην προπόνηση πριν την απομάκρυνσή τους από το χώρο οφείλουν να υπογράφουν το σχετικό έντυπο, αφού πρώτα ελέγξουν αν τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται σε αυτό είναι αληθή.

 • Η προπόνηση θα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες που έχει ορίσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως αυτοί θα τροποποιούνται.

 • Ο μέγιστος αριθμός όλων όσων παρευρίσκονται στο χώρο της προπόνησης δεν θα ξεπερνά τα 80 άτομα.

 • Όλοι οι υπόλοιποι χώροι, πέραν του Σταδίου Στεφάνου Δέλτα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κανέναν από τους αθλούμενους.

 • Η προσέλευση και η αποχώρηση από το Στάδιο Στεφάνου Δέλτα θα γίνεται αποκλειστικά με μέριμνα και ευθύνη των αθλουμένων και των οικογενειών τους.

 • Για τα τμήματα βόλεϊ και κολύμβησης, καθώς και για τις μη ρητά αναφερόμενες ηλικιακές κατηγορίες του τμήματος στίβου, ισχύει μέχρι νεωτέρας, το καθεστώς αναστολής λειτουργίας.

Μένουμε Ασφαλείς.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge