ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ.Σ. ΣΑΚΑ 2019-2021

Details
Date:

October 20

Time:

10:00 am - 06:00 pm

Event Category:

Εκδηλώσεις ΣΑΚΑ

Μετά το πέρας της Γ.Σ. θα διεξαχθούν άμεσα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2021. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει στο Μπενάκειο, θα ξεκινήσει μετά το πέρας της Γ.Σ. και το αργότερο μέχρι τις 2 μ.μ, θα περατωθεί δε στις 6 μ.μ.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές στην Γραμματεία του ΣΑΚΑ μέχρι την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019.

(Μέλη του ΣΑΚΑ είναι οι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού)

Σημαντικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία  μετά την αναθεώρηση του Καταστατικού

Εκλογές στα Chapters 

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 θα διενεργηθούν εκλογές στην έδρα του Chapter του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΚΑ.

Την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 θα διενεργηθούν εκλογές στην έδρα του Chapter των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νέα Υόρκη. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του ΣΑΚΑ.

Όσοι ψηφίσουν στις ανωτέρω δύο εκλογικές διαδικασίες δεν μπορούν να ψηφίσουν εκ νέου στις αρχαιρεσίες στην έδρα του Συλλόγου στις 20 Οκτωβρίου.

Οι ψήφοι των εκλογών θα αποσταλούν στον ΣΑΚΑ και θα καταμετρηθούν μαζί με τις ψήφους από τις αρχαιρεσίες στην έδρα του Συλλόγου στις 20 Οκτωβρίου.

 

Το ψηφοδέλτιο χωρίζεται σε τρία μέρη αντί δύο μέχρι σήμερα.

Α) Στο πρώτο μέρος αναγράφονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι Πρόεδροι. Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα ενός μόνο σταυρού προτιμήσεως για τον Πρόεδρο.

Β) Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται αλφαβητικώς οι υποψήφιοι Σύμβουλοι. Οι ψηφοφόροι μπορούν να θέσουν έως και δώδεκα (12) σταυρούς προτιμήσεως για τους Συμβούλους. Εκλέγονται οι δώδεκα (12) πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως.

Γ) Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται μόνον υποψήφιοι Σύμβουλοι για τους οποίους, κατά το χρόνο διενέργειας των αρχαιρεσιών, έχουν συμπληρωθεί σαράντα (40) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία αποφοίτησής τους, δηλαδή φέτος, απόφοιτοι του 1979 και παλαιοτέρων ετών. Οι ψηφοφόροι μπορούν να θέσουν έως και δύο (2) σταυρούς προτιμήσεως. Εκλέγονται ως Σύμβουλοι οι δύο (2) πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως.

Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και στο δεύτερο. Σε περίπτωση εκλογής τους και στα δύο μέρη, προτιμάται αυτή που επιτυγχάνεται εκ του τρίτου μέρους.

Δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο μέλη των οποίων το έτος αποφοίτησης συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, δηλαδή για φέτος οι απόφοιτοι της τάξης του 2019.

Τα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή μίας (1) τουλάχιστον συνδρομής για να έχουν δικαίωμα ψήφου σε αρχαιρεσίες που διεξάγονται εντός του ημερολογιακού έτους που έπεται αυτού της αποφοίτησής τους, δηλαδή οι απόφοιτοι της τάξης του 2018.

Προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα και ασυμβίβαστα του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Κωλύεται να εκλεγεί ή να παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ μέλος, το οποίο :

– έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για διάπραξη πλημμελήματος ή κακουργήματος που επιφέρει ποινή στερητική της ελευθερίας, άνευ δικαιώματος εξαγοράς ή άνευ αναστολής,

– έχει έμμισθη σχέση εργασίας με το Σύλλογο ή είχε τέτοια σχέση εντός της τελευταίας διετίας από τον χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών,

– είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του Συμβουλίου των Επιτρόπων (Board of Trustees)  ή των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων των Σχολείων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

– έχει έμμισθη σχέση εργασίας με τα Σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή με το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

 

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge