Τεύχος 73

Δείτε το τεύχος σε PDF

6 Editorial

8 Λίγα λόγια από τον Πρόεδρο

10 Αφιέρωμα: Φωτογραφία

40 Αφιέρωμα: Ένας χρόνος Covid-19

48 Facetoface,
50 Νέα από το Σχολείο μας

51 Development Office

52 Reunion |Check-in | Βιβλίο

54 ΣΑΚΑ Professional Clubs | ΣΑΚΑ Chapters

56 Ενημέρωση ΓΓ

57 KPMG

58 ΣΑΚΑ Volley | ΣΑΚΑ Στίβος

60 Backgammon Club

62 In Memoriam

66 Όπου πέτρα και απόφοιτος.

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge