Τεύχος 72

Δείτε το τεύχος σε PDF

6 Editorial
8 Λίγα Λόγια από τον Πρόεδρο
10 Αφιέρωμα: 200 χρόνια από το 1821
26 60 χρόνια Ερμής
32 Facetoface
36 Ανταπόκριση
38 Τιμώντας τον Δάσκαλο
40 Commencement 2020
44 Τελετή Εγκατάστασης Διευθυντή / President
48 Το Κολλέγιο Αθηνών στην εποχή της Covid-19
50 Development Office
52 Όπου πέτρα και απόφοιτος
54 Check-in
56 Τράπεζα Αίματος ΣΑΚΑ
57 ΣΑΚΑ Professional Clubs
58 ΣΑΚΑ Chapters
60 Βιβλίο
62 KPMG
64 ΣΑΚΑ Στίβος
66 ΣΑΚΑ Volley
67 ΣΑΚΑ Κολύμβηση
68 ΣΑΚΑ LIGA
70 ΣΑΚΑ BasketLeague
71 Backgammon Club
72 In Memoriam
74 ΣΑΚΑ Music Club

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge