Τεύχος 58

Δείτε το Τεύχος σε PDF

6 Editorial
8 Λίγα Λόγια από τον Πρόεδρο
10 Έτος παράδοσης και προσφοράς του Κολλεγίου στον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή – Αφιέρωμα
30 Ως Απόφοιτος
38 ΣΑΚΑ UK
40 Βιβλίο
42 FacetoFace
44 Νέα από το Σχολείο μας
46 Πεταλούδας
52 Στη Λέσχη
53 Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα
54 ΣΑΚΑ Professional Clubs
56 Θεατρική Ομάδα ΣΑΚΑ
58 Reunions
60 Όπου πέτρα και απόφοιτος
62 ΣΑΚΑ sports
64 ΣΑΚΑ Volley
65 Κολύμβηση
66 ΣΑΚΑ Liga
69 ΣΑΚΑ Basket League
71 Backgammon Club
72 In memoriam
74 Instagram

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge