Τεύχος 45

hermes45
6 Editorial
8 Λίγα Λόγια από τον Πρόεδρο
9 Εκλογές ΣΑΚΑ 2013
12 Κολλεγιακός Μαραθώνιος
18 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα
19 Nέα από το σχολείο μας
20 Η ώρα των αλλαγών
28 CDO
30 Αφιέρωμα: Alumni Fund Frive
44 Xmas Party
48 Reunions
50 ΣΑΚΑ sports-Βραδιά απονομών
53 ΣΑΚΑ Liga
57 ΣΑΚΑ Volley
58 ΣΑΚΑ BasketLeague
60 Στη Λέσχη
61 Θεατρική ομάδα ΣΑΚΑ
62 Βιβλίο
64 Όπου πέτρα και απόφοιτος
66 In Memoriam
hermes45.pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge