Τεύχος 44

hermes44
6 Editorial
8 Απολογισμός Δ.Σ. (2011-2013)
12 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα
14 Commencement 2013
20 Συνέντευξη: Δημήτρης Καραμάνος ’59
26 Nέα από το σχολείο μας
30 Θέμα: Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ με τα μάτια του Δάκη Ιωάννου ’58
34 Κολλεγιακή Μνήμη Αδαμάντιος Ανεστίδης (1933-2013)
36 Πρωτοβουλίες – Δραστηριότητες – Τέχνη – Επιχειρηματικότητα
42 Reunions
48 CDO
50 Βιβλίο
52 Θεατρική ομάδα ΣΑΚΑ
56 Ο κλασικός Μαραθώνιος και η κολλεγιακή οικογένεια
58 Άποψη
60 ΣΑΚΑ LIGA
62 ΣΑΚΑ Στίβος
63 ΣΑΚΑ Volley
64 In Memoriam
65 Όπου πέτρα και απόφοιτος
hermes44.pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge