Τεύχος 43

hermes43
6 Editorial
8 Alumni Day 2013
22 Κολλεγιακή Μνήμη
26 Επικαιρότητα
30 Πρωτοβουλίες – Δραστηριότητες
33 Εκδηλώσεις
36 3o Σκέψις Οικονομικό Forum
40 CDO
44 Άποψη
46 Θεατρική ομάδα ΣΑΚΑ
48 Βιβλίο
50 Συνέντευξη: Mr. Paco Borao (President of AIMS)
52 3ος Κολλεγιακός Μαραθώνιος
53 ΣΑΚΑ Στίβος
55 ΣΑΚΑ Volley
56 ΣΑΚΑ LIGA
60 Ταξίδι
64 In Memoriam – Όπου πέτρα και απόφοιτος
hermes43.pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge