Τεύχος 42

hermes42
6 Editorial
6 Η νέα πολιτική ταχυδρομικής αποστολής του ΕΡΜΗ
8 Η νέα κάρτα του ΣΑΚΑ
10 Κυριακή 9 Ιουνίου: Alumni Day 2013
12 Συνέντευξη: Δημήτρης Μπερτσιμάς ’81
18 CDO
23 Νέες επιχειρήσεις σε περίοδο ύφεσης
24 Άποψη: Η Ευρωζώνη σε νέα μονοπάτια διάσωσης – Το παράδειγμα της Κύπρου
26 Αφιέρωμα: Μάνος Χαριτάτος (1944-2012)
28 Θέμα: Innovation and Education for Innovation
34 Πρωτοβουλίες – Δραστηριότητες
40 Βιβλίο
42 Xορός της Πίτας 2013
48 Θεατρική ομάδα ΣΑΚΑ
52 Αθλητισμός: «Σκοτώνει» η κρίση τις διοργανώσεις;
56 ΣΑΚΑ LIGA
60 Πρόσωπα: Γιώργος Κοτσιλιάνος – Νίκος Ζουπάνης
62 ΣΑΚΑ Volley
64 ΣΑΚΑ Στίβος
66 Όπου πέτρα και απόφοιτος – In Memoriam
hermes42.pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge