Τεύχος 39

hermes39
6 Editorial
8 Ο ΣΑΚΑ στις Εθνικές Εκλογές
10 Alumni Day 2012
20 Συνέντευξη: Μιλτιάδης Χατζόπουλος ’62
24 Αφιέρωμα: Μέσα στο Εθνικό Θέατρο
30 Θέμα: Για ένα Δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων
Περιοχών στις Κυκλάδες
34 Κόσμος: Το πάρτι (;) του Λονδίνου
38 Εορτασμός της Ολυμπιακής Ημέρας
40 Απόψεις – πρωτοβουλίες:
– Άμυνα, Ανθρωποκτονία και ΜΜΕ
– Ακόμα ένα Μπενάκειο!
– Συνάντηση γνωριμίας & επανασύνδεσης νέων
αποφοίτων στο Λονδίνο
– Μουσικοθεραπεία και επιδράσεις στις
ψυχοσωματικές ασθένειες
48 Επιχειρηματικότητα: Faber Castell
50 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα
51 Ανακοινώσεις
52 Reunions
53 Εκδηλώσεις
55 Βιβλίο
58 Θεατρική ομάδα ΣΑΚΑ
62 ΣΑΚΑ LIGA
66 ΣΑΚΑ Στίβος
68 ΣΑΚΑ Volley
70 Υγεία – Αισθητική
70 CDO
72 Alumni Forum
72 In Memoriam
74 Όπου πέτρα και απόφοιτος
hermes39.pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge