Τεύχος 35

hermes35
6 Editorial
10 Συνέντευξη: Σπύρος Πολλάλης
16 Αφιέρωμα Alumni Day 2011
38 Πρόσωπα: Μιχάλης Χαλιάσος ’78
42 Ταξίδι: Camino de Santiago
46 Ενημέρωση Γενικής Γραμματέως
47 Εκδηλώσεις
48 Θεατρική ομάδα ΣΑΚΑ
54 10ο Τουρνουά τάβλι
56 Reunions
61 Βιβλίο
64 ΣΑΚΑ LIGA
70 ΣΑΚΑ Volley
71 ΣΑΚΑ Στίβος
72 In Memoriam
73 Alumni Forum
74 Όπου πέτρα και απόφοιτος
hermes35.pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge