Τεύχος 28

Hermes28
4 Εditorial
8 Ο λόγος στον Πρόεδρο
11 Εκλογές ΣΑΚΑ 2009
12 Συνέντευξη: Μιχάλης Μπερνίτσας ’70
24 Θέμα: Logistics. Νέοι δρόμοι και σημαντικά οφέλη
28 Art-Artist: Ο Αύγουστος Βεϊνόγλου ’00 στο Ταλίν της Εσθονίας
30 Ταξίδι: Οι κρυμμένοι θησαυροί της Ευρώπης
34 Παρουσίαση: My Playce
36 Commencement 2009
43 Commencement Party 2009
46 Πρόσωπo 2009: Κωνσταντίνος Παππέλης ’09
48 Forensics 2009: Με τα μάτια μιας τελειοφοίτου
50 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα
54 Νέα από το σχολείο μας
56 Reunion
60 Βιβλίο
62 Θεατρική ομάδα ΣΑΚΑ
66 Κολλεγιάδα 2009
69 ΣΑΚΑ LIGA
72 Απονομές ΣΑΚΑ LIGA
76 ΣΑΚΑ Volley
77 ΣΑΚΑ Στίβος
78 Alumni Forum
81 In Memoriam
82 Όπου πέτρα και απόφοιτος

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge