Τεύχος 26

hermes26
4 Εditorial
8 Φόρος τιμής και μνήμης στον Θεόδωρο Σαμούρκα ’47
10 Το Μπενάκειο εκσυγχρονίζεται
12 Θέμα: Το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα στα όριά του
16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η οπτική των αποφοίτων
40 Μια πρώτη ματιά στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης
44 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα
46 ΣΑΚΑ Networking Days
48 ΣΑΚΑ και Κολλέγιο συνεργάζονται στο Career Day
50 Νέα από το σχολείο μας
51 Alumni Fund Drive
52 Εκδήλωση: Οι τελειόφοιτοι στη Λέσχη του ΣΑΚΑ
53 Reunions
54 Ο χορός της πίτας 2009
59 Βιβλίο
60 Θεατρικοί αστερίσκοι
62 Θεατρική Ομάδα ΣΑΚΑ
63 Η πίτα της θεατρικής ομάδας
64 ΣΑΚΑ LIGA
70 ΣΑΚΑ VOLLEY: 6 χρόνια ανδρική ομάδα volley
72 Ομάδα Στίβου 2009
74 Alumni Forum
80 In Memoriam
81 Όπου πέτρα και απόφοιτοςhermes26.pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge