Τεύχος 24

hermes24
4 Εditorial
6 Συνέντευξη: Αλέξανδρος Τομπάζης Χ58
14 Θέμα: Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές 2008
18 Commencement 2008
28 Άποψη: Αναζητώντας το πνεύμα του Κολλεγίου
30 Θέμα: Ανθρώπινη χείρα βοηθείας
32 Art: Byzantium 330 -1453
36 Σκέψεις: Μετά λόγου …άνευ λόγου
38 Ταξίδι: Δυο απόφοιτοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου
44 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα
48 Οικονομική Ενημέρωση
50 Alumni Fund Drive
52 Εκδηλώσεις: Commencement party 2008
53 Βιβλίο
54 Reunions
59 SAKA LIGA
65 Alumni Forum
66 Όπου πέτρα και απόφοιτοςhermes24.pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge