Τεύχος 23

hermes23
4 E ditorial
6 Θέμα: Καλοκαιρινές Διακοπές
10 Αφιέρωμα: Ολυμπιακοί Αγώνες
16 Απόψεις: Κολλέγιο στη Θράκη – Συνεισφορά στην Ελληνική Παιδεία
18 Συνθήκη Λισσαβώνας: Το Ιρλανδικό «όχι»
20 Ενέργεια: Το πετρέλαιο μετά τα 140 δολάρια
24 Ταξίδι: Εντυπώσεις από το Μεξικό
28 Υγεία: Το δικαίωμα του ψυχικά ασθενούς στη ζωή
30 Νέο saka.gr
32 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα
34 Εκδηλώσεις
40 Networking Days
44 Reunions
46 Θεατρική Ομάδα ΣΑΚΑ
52 Βιβλίο
55 Αθλητισμός: Τμήμα Στίβου
56 SAKA LIGA
62 Alumni Forum
66 Όπου πέτρα και απόφοιτος

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge