Τεύχος 16

hermes16
4 Εditorial
6 Ο λόγος στον Πρόεδρο: Θέματα αιχμής – Σημεία προβληματισμού
8 Συνέντευξη: Δημήτρης Παπαϊωάννου ’83
14 Άποψη: Η αντίδραση στην εκπαιδευτική αλλαγή
16 Αφιέρωμα: Η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας
24 Θέμα: Οι Σουνίτες, οι Σιίτες και τα δρώμενα στη Μ. Ανατολή
28 Art-Artist: Marika Berlind ’90
32 Ταξίδι: Ecuador – Galapagos Islands
36 Μακάο: Τα καζίνα εναντίον της πολιτιστικής κληρονομιάς
40 Διεθνές εκπαιδευτικό συνέδριο στο Κολλέγιο
42 Reunions
46 www.saka.gr
49 CPO: Συνεχίζουμε δυναμικά
50 Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματέα
55 Οικονομική Ενημέρωση
56 Bιβλίο
60 Ιn memoriam
61 Alumni Forum
62 Aνακοινώσεις
64 Όπου πέτρα και απόφοιτος
66 Alumni Fund Drive

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge