ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

Results

1 - 5

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs 30PLUS SAKA F.C.

4 - 1

30PLUS SAKA F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

8 - 2

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs LOS BLANCOS F.C.

5 - 3

LOS BLANCOS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

2 - 2

CUBANS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

2 - 1

CUPA LIBRE F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

2 - 4

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

5 - 1

LOS BLANCOS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

1 - 4

SUPERMARIOS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

3 - 5

ZULUSAO F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

0 - 0

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C.

2 - 2

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs DISCO NINJAS F.C.

1 - 2

LOS BLANCOS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

2 - 7

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs ΣΑΚATTACK F.C.

3 - 1

ΟΡΟΣΕΙΡΑ F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

1 - 1

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs VICTORIOUS SECRET F.C.

5 - 5

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C.

0 - 5

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs FEM F.C.

2 - 6

30PLUS SAKA F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

2 - 3

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs CUPA LIBRE F.C.

3 - 11

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs GALACTICOS F.C.

4 - 2

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs LOS BLANCOS F.C.

5 - 2

LOS CAFETEROS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

4 - 2

VICTORIOUS SECRET F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

3 - 0

VICTORIOUS SECRET F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

2 - 5

BABYLON F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

4 - 1

30PLUS SAKA F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

1 - 1

CUPA LIBRE F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

9 - 2

P.B. F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

3 - 6

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs 11 8 83 F.C.

3 - 2

FEM F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

7 - 2

VICTORIOUS SECRET F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

0 - 5

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs SOUL SΑΚΑ F.C.

7 - 1

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs 11 8 83 F.C.

2 - 0

LOS CAFETEROS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

0 - 6

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs AGUANILE F.C.

2 - 4

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs 30PLUS SAKA F.C.

2 - 2

ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

1 - 4

DISCO NINJAS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

3 - 1

BABYLON F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

2 - 7

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs PREDATORS F.C.

0 - 2

CUPA LIBRE F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

2 - 0

LOBBIANS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

0 - 2

DISCO NINJAS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

1 - 5

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs SAKATIDES F.C.

0 - 5

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs PROMENANTES F.C.

0 - 10

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

1 - 2

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs SUPERMARIOS F.C.

4 - 6

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs SOUL SΑΚΑ F.C.

4 - 1

ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C. vs CUPA LIBRE F.C.

10 - 0

CITIZENS F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΦΛΕΣ F.C.

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge