SAKA ZULU F.C.

Results

3 - 5

AGUANILE F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 1

NEMESIS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs ΣΑΚATTACK F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs VICTORIOUS SECRET F.C.

2 - 0

SAKATIDES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 4

ΣΕΛΕΣΑΟ ’94/’95 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

VICTORIOUS SECRET F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 1

SAKA ZULU F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C.

1 - 2

SAKA ZULU F.C. vs VICTORIOUS SECRET F.C.

4 - 5

CUBANS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 3

SAKA ZULU F.C. vs NEMESIS F.C.

1 - 8

SAKA ZULU F.C. vs ΠΑΝΘΗΡΕΣ F.C.

5 - 1

CITIZENS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 3

SAKATIDES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

4 - 6

SAKA ZULU F.C. vs ΣΕΛΕΣΑΟ ’94/’95 F.C.

5 - 3

SAKA ZULU F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C.

0 - 2

NEMESIS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

11 - 3

CUPA LIBRE F.C. vs SAKA ZULU F.C.

4 - 3

PORTO F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

CITIZENS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS R2008 F.C.

5 - 3

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS R2008 F.C.

4 - 2

11 8 83 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 0

SAKA ZULU F.C. vs 30PLUS SAKA F.C.

2 - 2

MILLENIALS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 1

SAKA ZULU F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C.

5 - 4

SAKA ZULU F.C. vs ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C.

0 - 7

SAKA ZULU F.C. vs CITIZENS F.C.

0 - 3

SAKA ZULU F.C. vs ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.

3 - 2

DISCO NINJAS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 6

SAKA ZULU F.C. vs NEMESIS F.C.

4 - 1

NEMESIS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 5

SAKA ZULU F.C. vs RE-PLAYBOYS F.C.

1 - 3

11 8 83 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

9 - 1

GALACTICOS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 3

SAKA ZULU F.C. vs FLAMENGOS F.C.

2 - 1

LOS COCODRILOS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 1

SAKA ZULU F.C. vs NEMESIS F.C.

1 - 0

SUPERMARIOS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 4

SAKA ZULU F.C. vs PREDATORS F.C.

3 - 0

ΣΑΚATTACK F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 0

CUBANS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 2

CUPA LIBRE F.C. vs SAKA ZULU F.C.

10 - 0

SAKA’S FINEST F.C. vs SAKA ZULU F.C.

11 - 1

CITIZENS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 6

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 4

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 5

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS R2008 F.C.

0 - 2

SAKA ZULU F.C. vs DISCO NINJAS F.C.

5 - 3

30PLUS SAKA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

4 - 0

SUPERMARIOS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 6

SAKA ZULU F.C. vs INVICTUS F.C.

1 - 1

SAKA ZULU F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C.

1 - 4

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 2

NEMESIS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 10

SAKA ZULU F.C. vs RE-PLAYBOYS F.C.

4 - 4

CUPA LIBRE F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs INVICTUS F.C.

0 - 9

SAKA ZULU F.C. vs PREDATORS F.C.

1 - 2

SUPERMARIOS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 0

ΠΑΝΘΗΡΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

11 - 1

SAKA ZULU F.C. vs INVICTUS F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs SOUL ΣΑΚΑ F.C.

10 - 0

GALACTICOS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

10 - 2

COBRES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

SAKA ZULU F.C. vs DISCO NINJAS F.C.

1 - 2

COLCHONEROS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 6

SAKA ZULU F.C. vs SAKA’S FINEST F.C.

6 - 1

PREDATORS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 0

RE-PLAYBOYS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

7 - 0

SAKA ZULU F.C. vs INVICTUS F.C.

1 - 1

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS R2008 F.C.

0 - 0

SAKA ZULU F.C. vs 11 8 83 F.C.

2 - 2

SAKA ZULU F.C. vs 11 8 83 F.C.

0 - 2

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 2

30PLUS SAKA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 2

SAKA ZULU F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs PREDATORS F.C.

3 - 2

SAKA ZULU F.C. vs SAKA’S FINEST F.C.

0 - 4

INVICTUS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

11 - 2

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS R2008 F.C.

2 - 3

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 5

ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 3

SAKA ZULU F.C. vs CUBANS F.C.

7 - 0

ONE DROP F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 4

SAKA ZULU F.C. vs SAKATIDES F.C.

2 - 7

SAKA ZULU F.C. vs DYNAMO KIFISSIAS F.C.

0 - 0

ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 10

SAKA ZULU F.C. vs ONE DROP F.C.

0 - 2

LE HUIT SPORTIF F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 6

SAKA ZULU F.C. vs UNDERDOGS F.C.

1 - 1

ΣΕΛΕΣΑΟ ’94/’95 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 6

SAKA ZULU F.C. vs GOLDIES F.C.

7 - 1

ONE HIT WONDERS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 1

SAKA ZULU F.C. vs ONE HIT WONDERS F.C.

3 - 7

SAKA HEROES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 1

CLASS MILLENNIUM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

7 - 2

RE-PLAYBOYS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 4

SAKA ZULU F.C. vs ΠΑΝΣΑΚΑΪΚΟΣ F.C.

1 - 0

SAKATIDES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 3

SAKASTROUKES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 3

SAKA ZULU F.C. vs ONE HIT WONDERS F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs PREDATORS F.C.

1 - 2

SAKA ZULU F.C. vs 30PLUS SAKA F.C.

0 - 2

ΠΑΝΣΑΚΑΪΚΟΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 2

SAKA ZULU F.C. vs ΣΕΛΕΣΑΟ 94/95 F.C.

3 - 2

SAKA ZULU F.C. vs CLASS MILLENNIUM F.C.

2 - 2

SAKA ZULU F.C. vs CUBANS F.C.

3 - 1

30PLUS SAKA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 3

CLASS MILLENNIUM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

SAKA ZULU F.C. vs ONE HIT WONDERS F.C.

3 - 3

COCA JUNIORS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 7

SAKA ZULU F.C. vs COBRES F.C.

0 - 2

PREDATORS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 5

SAKA ZULU F.C. vs ONE DROP F.C.

1 - 4

SOUL ΣΑΚΑ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs ΣΕΛΕΣΑΟ 94/95 F.C.

2 - 5

11 8 83 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

8 - 0

420 UNITED F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 3

SAKA ZULU F.C. vs ONE HIT WONDERS F.C.

1 - 0

ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

TΣΑΚΑLIA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 2

SAKA ZULU F.C. vs TΣΑΚΑLIA F.C.

6 - 0

RE-PLAYBOYS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 0

DYNAMO KIFISSIAS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 0

SAKA ZULU F.C. vs SHOOTERS F.C.

3 - 2

SAKA ZULU F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C.

0 - 2

A.K. PIRATES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 4

SAKA ZULU F.C. vs SOUL ΣΑΚΑ F.C.

1 - 3

11 8 83 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 2

SAKA ZULU F.C. vs PREDATORS F.C.

3 - 4

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 1

SAKA ZULU F.C. vs SHOOTERS F.C.

0 - 2

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

4 - 1

SAKATIDES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 1

SAKA ZULU F.C. vs ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.

2 - 1

AGUANILE F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs MATADORS F.C.

2 - 1

COCA JUNIORS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 1

CLASS MILLENNIUM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 0

SAKA ZULU F.C. vs GOLDIES F.C.

2 - 5

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 5

SAKA ZULU F.C. vs 30PLUS SAKA F.C.

0 - 4

SAKA ZULU F.C. vs ΣΑΚΑΡΑΚΕΣ F.C.

7 - 1

RE-PLAYBOYS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

CITIZENS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

SAKA UNITED F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 6

SAKA ZULU F.C. vs SAKA UNITED F.C.

1 - 1

SAKA ZULU F.C. vs ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.

7 - 2

CUPA LIBRE F.C. vs SAKA ZULU F.C.

8 - 0

30PLUS SAKA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 2

11 8 83 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 4

SAKA ZULU F.C. vs ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C.

2 - 1

SAKA ZULU F.C. vs SAKASTROUKES F.C.

7 - 0

GOLDIES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 4

SAKA ZULU F.C. vs RE-PLAYBOYS F.C.

3 - 1

CUBANS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 2

SAKA ZULU F.C. vs SAKA UNITED F.C.

1 - 0

AGUANILE F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs SAKASTROUKES F.C.

0 - 1

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 5

SAKA ZULU F.C. vs ΣΕΛΕΣΑΟ 94/95 F.C.

7 - 2

CITIZENS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 0

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS 2008 F.C.

0 - 2

CLASS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 2

SAKA ZULU F.C. vs ΣΕΛΕΣΑΟ 94/95 F.C.

3 - 4

SAKA ZULU F.C. vs AGUANILE F.C.

4 - 0

30PLUS SAKA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 3

SAKA ZULU F.C. vs 11 8 83 F.C.

3 - 4

RE-PLAYBOYS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 7

SAKA ZULU F.C. vs SAKATIDES F.C.

0 - 3

SAKA ZULU F.C. vs SAKA UNITED F.C.

5 - 4

SAKA ZULU F.C. vs COCA JUNIORS F.C.

3 - 1

DOPO F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 3

DYNAMO KIFISSIAS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 2

SAKA ZULU F.C. vs RE-PLAYBOYS F.C.

7 - 2

SAKA UNITED F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 3

DISCO NINJAS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 1

SAKA ZULU F.C. vs PELLATORES F.C.

2 - 6

SHOOTERS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 2

SAKA ZULU F.C. vs SAKASTROUKES F.C.

3 - 2

ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 6

C-DREAM TEAM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 2

AGUANILE F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs 11 8 83 F.C.

0 - 2

DYNAMO KIFISSIAS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 1

SOUL ΣΑΚΑ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 2

SAKA ZULU F.C. vs C-DREAM TEAM F.C.

3 - 0

SAKA ZULU F.C. vs ΣΕΛΕΣΑΟ 94/95 F.C.

3 - 2

RE-PLAYBOYS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 0

SAKA ZULU F.C. vs GOLDIES F.C.

1 - 2

SAKA ZULU F.C. vs SOUL ΣΑΚΑ F.C.

0 - 5

SAKA ZULU F.C. vs CITIZENS F.C.

1 - 2

PELLATORES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 3

30PLUS SAKA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 3

SAKA ZULU F.C. vs TOPGUNS F.C.

2 - 0

SAKATIDES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 2

SAKA ZULU F.C. vs ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C.

1 - 0

SOUL ΣΑΚΑ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 1

TOPGUNS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 3

SOUL ΣΑΚΑ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 6

RE-PLAYBOYS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

4 - 3

SAKA ZULU F.C. vs SAKATIDES F.C.

5 - 1

SHOOTERS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 2

C-DREAM TEAM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 0

SAKA ZULU F.C. vs DISCO NINJAS F.C.

1 - 5

SAKA ZULU F.C. vs TΣΑΚΑLIA F.C.

3 - 1

SAKA ZULU F.C. vs ΣΕΛΕΣΑΟ 94/95 F.C.

3 - 1

GOLDIES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 4

SAKA ZULU F.C. vs AGUANILE F.C.

0 - 3

SAKA ZULU F.C. vs CUBANS F.C.

4 - 2

WIZARDS 05 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 2

SHOOTERS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 3

SAKA ZULU F.C. vs WIZARDS 05 F.C.

1 - 3

TΣΑΚΑLIA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 1

SAKA ZULU F.C. vs SAKALIGAΡΟΙ F.C.

2 - 4

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 1

SAKA ZULU F.C. vs 11 8 83 F.C.

0 - 1

SAKA ZULU F.C. vs DANGEROUS DIVAS F.C.

1 - 0

WIZARDS 05 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 2

SAKA ZULU F.C. vs TΣΑΚΑLIA F.C.

3 - 5

DYNAMO KIFISSIAS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 3

SAKA ZULU F.C. vs ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs CLASS F.C.

4 - 2

RE-PLAYBOYS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 3

SAKA ZULU F.C. vs CUBANS F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs 11 8 83 F.C.

3 - 2

ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 4

SAKA ZULU F.C. vs SHOOTERS F.C.

2 - 1

SAKA ZULU F.C. vs SAKA UNITED F.C.

2 - 1

GOLDIES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 2

CUBANS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 4

SHOOTERS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 6

11 8 83 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 4

GOLDIES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 6

SAKA ZULU F.C. vs SAKA UNITED F.C.

5 - 2

DOPO F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs REMAL MADRID F.C.

2 - 2

SAKA ZULU F.C. vs 30PLUS SAKA F.C.

6 - 2

ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 2

ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs SOUL ΣΑΚΑ F.C.

2 - 4

SAKA ZULU F.C. vs 2002 UNITED F.C.

3 - 3

SAKA ZULU F.C. vs C-DREAM TEAM F.C.

2 - 5

ΑΜΠΑΛΙΑΚΟΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

ZODIA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 5

SAKA ZULU F.C. vs JOKERS F.C.

2 - 5

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 3

SAKA ZULU F.C. vs DYNAMO KIFISSIAS F.C.

1 - 1

SAKA ZULU F.C. vs DISCO NINJAS F.C.

3 - 6

11 8 83 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 0

GOLDIES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 2

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

SAKA ZULU F.C. vs ΑΙΜΟΔΙΨΗ ΚΟΑΛΑ F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs SAKA UNITED F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs 2005 LEGENDS F.C.

1 - 3

SAKA ZULU F.C. vs SAKALIGAΡΟΙ F.C.

3 - 3

SHOOTERS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 2

SAKA ZULU F.C. vs ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.

2 - 5

SAKA ZULU F.C. vs SHOOTERS F.C.

6 - 4

CLASS MILLENNIUM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 4

11 8 83 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.

3 - 2

SHOOTERS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

2005 LEGENDS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs CUBANS F.C.

1 - 4

DESPERADOS 2008 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

2005 LEGENDS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs CUBANS F.C.

1 - 6

SAKA ZULU F.C. vs PIGASOS F.C.

0 - 2

DOPO F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 3

SAKA ZULU F.C. vs DYNAMO KIFISSIAS F.C.

5 - 2

2002 UNITED F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 1

ΤΣΙΓΓΟΥΙΝΟΙ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 2

REMAL MADRID F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs 2005 LEGENDS F.C.

0 - 3

CUBANS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 3

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS 2008 F.C.

3 - 1

GOLDIES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 5

SAKA ZULU F.C. vs ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C.

0 - 8

SAKA ZULU F.C. vs 30PLUS SAKA F.C.

7 - 3

DISCO NINJAS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

12 - 2

SAKA UNITED F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 1

SAKA ZULU F.C. vs 11 8 83 F.C.

4 - 2

30PLUS SAKA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

SAKA ZULU F.C. vs GOLDIES F.C.

6 - 5

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS 2008 F.C.

1 - 3

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 8

SAKA ZULU F.C. vs WIZARDS 05 F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs SHOOTERS F.C.

1 - 1

SAKA UNITED F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 1

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS 2008 F.C.

3 - 4

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

4 - 10

CLASS MILLENNIUM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 0

SAKALIGAΡΟΙ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 4

GOLDIES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 8

SAKA ZULU F.C. vs CLASS F.C.

3 - 6

SAKA ZULU F.C. vs 30PLUS SAKA F.C.

5 - 0

KZBC F.C. vs SAKA ZULU F.C.

9 - 0

SAKA ZULU F.C. vs DESPERADOS 2008 F.C.

2 - 3

30PLUS SAKA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 8

SAKA ZULU F.C. vs SPARTA F.C.

6 - 3

DISCO NINJAS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 4

11 8 83 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

SAKA ZULU F.C. vs GOLDIES F.C.

3 - 1

SAKALIGAΡΟΙ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 2

2002 UNITED F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 2

ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

9 - 5

SAKA ZULU F.C. vs GOLDIES F.C.

4 - 1

SPARTA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 4

CLASS MILLENNIUM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

4 - 3

CLASS MILLENNIUM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 6

SAKA ZULU F.C. vs ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C.

4 - 4

SHOOTERS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 6

DISCO NINJAS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

0 - 2

BOCA SENIORS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 0

SAKA ZULU F.C. vs 11 8 83 F.C.

6 - 0

SAKA ZULU F.C. vs ΣΚΛΗΡΟΙ F.C.

8 - 4

SAKA UNITED F.C. vs SAKA ZULU F.C.

1 - 0

CUBANS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

CLASS MILLENNIUM F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 4

ΣΚΛΗΡΟΙ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

7 - 0

SAKALIGAΡΟΙ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

6 - 4

SAKA ZULU F.C. vs DISCO NINJAS F.C.

2 - 0

ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 1

30PLUS SAKA F.C. vs SAKA ZULU F.C.

3 - 4

SAKA ZULU F.C. vs SHOOTERS F.C.

3 - 4

SAKA ZULU F.C. vs ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΣ F.C.

2 - 7

SAKA ZULU F.C. vs 2002 UNITED F.C.

9 - 3

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 86/87 F.C. vs SAKA ZULU F.C.

5 - 3

KZBC F.C. vs SAKA ZULU F.C.

10 - 3

PLAYBOYS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 0

SAKA ZULU F.C. vs BOCA SENIORS F.C.

6 - 8

SAKA ZULU F.C. vs CLASS F.C.

7 - 5

SAKA ZULU F.C. vs 11 8 83 F.C.

9 - 3

SAKA ZULU F.C. vs LOCA JUNIORS F.C.

6 - 4

2005 LEGENDS F.C. vs SAKA ZULU F.C.

2 - 2

GOLDIES F.C. vs SAKA ZULU F.C.

7 - 7

SAKA ZULU F.C. vs SPARTA F.C.

2 - 2

SAKA ZULU F.C. vs ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ F.C.

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge