Συνδρομές Αθλητών ΣΑΚΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σχολείων του ΕΕΙ που είναι αθλητικά μέλη του ΣΑΚΑ, υπόκεινται στις κάτωθι συνδρομές – εισφορές:

  • Ομάδα Στίβου, ετήσια ατομική συνδρομή 200,00 €
  • Ομάδα Κολύμβησης, ετήσια ατομική συνδρομή & δικαίωμα εισόδου 10 αγώνων 200,00 €
  • Ομάδα Βόλεϊ, ετήσια ατομική συνδρομή 200,00 €
  • Συμμετοχή σε προετοιμασία εκτός Αττικής, (Στίβος), 150,00 € [συμπεριλαμβάνονται 2 συνεδρίες φυσικοθεραπείας]

Στις ανωτέρω συνδρομές, που ανταποκρίνονται σε μέρος μόνο των δαπανών του Σωματείου, δεν υφίσταται δυνατότητα έκπτωσης για τέκνα ίδιας οικογένειας ή άλλως πώς. Η συνεισφορά όλων είναι απαραίτητη, ώστε να διατηρείται το ύψος της συνδρομής χαμηλό για όλες τις οικογένειες. Σε περίπτωση μη καταβολής της συνδρομής το Σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον αθλητή από τις αθλητικές δραστηριότητές του.

 

Με εκτίμηση,

Το Αθλητικό Τμήμα του ΣΑΚΑ

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge