ΣΑΚΑ UK: Mums summer event, Κυριακή 5 Ιουνίου, 1μμ, στο Vauxhall City Farm

Dear alumni mums,

As we have just entered the ‘British Summer..’ we would like to invite you to our first family event this Sunday in Vauxhall City Farm .
We are all very excited to meet you and your families!
Please do not hesitate to contact us on Facebook (SAKA UK group) or mobile 0788 2425 028 (Maria).

We look forward seeing you all there!
SAKA UK Mums

 

 

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge