Εκδήλωση σε Μνήμη Νέστορα Μπούρα

Την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012 ο ΣΑΚΑ διοργανώνει εκδήλωση
στη μνήμη του καθηγητή μας Νέστορα Μπούρα.

Θα γίνει αναφορά στο έργο του με ομιλίες από αποφοίτους, μέλη του Οικοτροφείου, παλαιούς καθηγητές μας, ενώ η εκδήλωση θα συνοδευθεί από φωτογραφικό υλικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Κρατήστε σημείωση και ενημερώστε τα μέλη μας, ιδίως παλιούς κλασικούς και οικοτρόφους.

Θέατρο Χωρέμη, ώρα 19:00

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge