Προσεγγίζω την Αγορά Χτίζοντας την Επαγγελματική μου Ταυτότητα

Διερεύνηση της Αγοράς – Ατομική Στοχοποίηση

Προσεγγίζω την Αγορά Χτίζοντας την Επαγγελματική μου Ταυτότητα


Επιτυχημένες πρακτικές που χτίζουν την επαγγελματική μου εικόνα και μου εξασφαλίζουν συναντήσεις και συνεργασίες

  • Αλλάζω τακτική προσέγγισης της αγοράς
  • Δικτυώνομαι συστηματικά
  • Χτίζω σχέσεις με την αγορά που με αφορά και ευρύτερα

Επειδή μαζί με την αγορά, έχει αλλάξει και ο τρόπος που μπορούμε να την προσεγγίσουμε αποτελεσματικά, σε αυτό το σεμινάριο θα διερευνήσουμε τα ακόλουθα:

  • Είμαι έτοιμος/η για την αγορά, αλλά πώς θα την προσεγγίσω;
  • Ποια είναι η αγορά μου;
  • Πώς είναι και πώς αντιδρά η αγορά σήμερα;
  • Πώς χωρίζεται η αγορά σε  ορατή (δημοσιευμένες αγγελίες) και αόρατη αγορά (αυτή που  δεν δημοσιεύεται σε αγγελίες), και πώς τη διαχειρίζομαι;
  • Πώς θα λειτουργήσω για να πετύχω να με καλέσουν σε συνέντευξη;
  • Καταρτίζω ατομικό πλάνο δράσης  για την αγορά και βάζω χρονικά πλαίσια.

Σ’ αυτό το σεμινάριο ο στόχος μας είναι να μάθουμε να προσεγγίζουμε την αγορά μας με σύγχρονους τρόπους και αποτελεσματικά, και να χτίζουμε σχέσεις με την αγορά που μας αφορά, αλλά και ευρύτερα.

Εισηγήτρια: Ξένια Πασχοπούλου ’91

Διάρκεια σεμιναρίου: 2.5 ώρες
Ανώτατος αριθμός συμμετοχών: 20 άτομα


Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή για εξασφάλιση θέσης στο 2106722067 ή στο cdo@saka.gr

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge