Τράπεζα Αίματος ΣΑΚΑ

Στην 27η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΑΚΑ στις 12/09/2015, ψηφίστηκε ομόφωνα το Καταστατικό της νεοσύστατης Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου μας, σηματοδοτώντας και επίσημα τη θεσμοθέτηση μίας σημαντικής για την εποχή μας ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας. Η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, για την ενίσχυση της οποίας έχουν ήδη οργανωθεί τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες στο πλαίσιο εκδηλώσεων του ΣΑΚΑ, διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

  • Ιδρύεται και λειτουργεί σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»
  • Αποσκοπεί στην έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του ΣΑΚΑ και την προαγωγή της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Κολλεγιακή οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
  • Μέλη της Τράπεζας θεωρούνται αυτοδικαίως όλα τα μέλη του ΣΑΚΑ
  • Αιμοδότες θεωρούνται όσοι έχουν δώσει αίμα για την Τράπεζα, απόφοιτοι ή μη
  • Αρμόδια για τη λειτουργία και τη διαχείριση της Τράπεζας είναι τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης (με αιρετά μέλη και διετή θητεία) σε συνεργασία με το Δ.Σ. του ΣΑΚΑ
  • Κάθε Μέλος της Τράπεζας που δεν είναι Αιμοδότης, μπορεί να κάνει αίτηση για να λάβει έως δύο μονάδες αίματος εντός των ορίων που ορίζονται από το Καταστατικό
  • Κάθε Αιμοδότης μη απόφοιτος μπορεί να κάνει αίτηση για να λάβει μέχρι το σύνολο των μονάδων αίματος που έχει ο ίδιος προσφέρει
  • Κάθε Αιμοδότης που είναι και απόφοιτος μπορεί να κάνει αίτηση για να λάβει μέχρι το σύνολο των μονάδων αίματος που έχει ο ίδιος προσφέρει, συν δύο επιπλέον μονάδες αίματος
  • Θεσπίζεται σύστημα αντικατάστασης των μονάδων αίματος που ελήφθησαν προς το σκοπό της διατήρησης του αναγκαίου αποθέματος ασφαλείας μονάδων
  • Μπορούν να δώσουν αίμα ενήλικοι και ανήλικοι άνω των 17 ετών, με γραπτή συναίνεση του κηδεμόνα τους στις αιμοληψίες που διοργανώνονται από το ΣΑΚΑ είτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο που εντάσσεται στο Σύστημα Αιμοδοσίας της χώρας, με απλή αναφορά στην Τράπεζα Αίματος του ΣΑΚΑ και στο συνεργαζόμενο Νοσοκομείο (Άγιος Σάββας).

Ο ΣΑΚΑ ανοίγει μία νέα εποχή προσφοράς κι αλληλεγγύης και καλεί όλους να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή!

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge