Ψήφισμα εις μνήμην Θ.Σαμούρκα ’47

   

 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

 

Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.Α. μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του

 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ’47

 

Μεγάλου Ευεργέτη του Σ.Α.Κ.Α.

 

συνήλθεν εκτάκτως και, αφού εξήρε την μακροχρόνια και πολύτιμη συμβολή του στο μορφωτικό και παιδαγωγικό έργο του Κολλεγίου,

Α π ο φ ά σ ι σ ε :

  1. Να αποστείλει στεφάνι στην κηδεία του
  2. Να διαβιβάσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια
  3. Να προβεί σε δωρεά € 3.000 υπέρ του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου
  4. Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τύπο

 

        Ψυχικό, 22 Ιανουαρίου 2009

 

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge