Ψηφιακή καταμέτρηση ψηφοδελτίων στις εκλογές ΣΑΚΑ 16/10/2011

Εφαρμογή συστήματος ψηφιακής καταμέτρησης στις εκλογές του ΣΑΚΑ 16/10/2011

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ κατά την 24η συνεδρίασή του στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, θα εφαρμοστεί στις προσεχείς αρχαιρεσίες του Συλλόγου (16.10.2011) πρόγραμμα ψηφιακής καταμέτρησης, το οποίο θα συντμήσει το χρόνο έκδοσης του αποτελέσματος και θα ελαφρύνει το κοπιώδες εθελοντικό έργο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια επιτυχών παρουσιάσεων της εφαρμογής από το δημιουργό της, μόνιμο Σύμβουλο του Συλλόγου σε ζητήματα τεχνικών εφαρμογών, κ Ζάρκο Ισμυρίδη:

·         Στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώπιον ad hoc τεχνικής επιτροπής αποφοίτων που συστάθηκε με εντολή του Προέδρου Γ.Καλοφωλιά για την αξιολόγηση της πρότασης.

·         Στις 13 Σεπτεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Στις παρουσιάσεις αυτές, προέκυψε ότι η εφαρμογή διαθέτει τα εχέγγυα διαφάνειας, αμεροληψίας και διασφάλισης της μυστικότητας της διαδικασίας και επήλθαν τεχνικές και ουσιαστικές βελτιώσεις που ενσωματώθηκαν ήδη στη λειτουργία της.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μπορεί συνοπτικά να καταγραφεί ως εξής:

  • Ο έλεγχος ταυτότητας και ταμειακής ενημερότητας κατά την προσέλευση παραμένει ως έχει.
  • Ο ψηφοφόρος εισέρχεται σε παραβάν στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένος υπολογιστής και εκτυπωτής. Στην οθόνη υπάρχει το περιεχόμενο του ψηφοδελτίου στην τυπωμένη μορφή του. Με χρήση ποντικιού ή οθόνης επαφής (touch sreen) επιλέγει τους υποψηφίους της αρεσκείας του και δίνει εντολή εκτύπωσης του ψηφοδελτίου με τους σταυρούς προτίμησης. Κάθε ψηφοδέλτιο που εκτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο φέρει τυχαίο και μοναδικό γραμμωτό κώδικα (barcode), ο οποίος ενσωματώνει την πληροφορία της ψήφου. Η πληροφορία αυτή δεν αποθηκεύεται σε κανένα υπολογιστικό σύστημα και δεν εξατομικεύεται ώστε να μπορεί να ανευρεθεί με οποιονδήποτε τρόπο η ταυτότητα του ψηφοφόρου.
  • Κάθε ψηφοφόρος έχει απεριόριστο δικαίωμα εκτυπώσεων προκειμένου να μεταβάλει την πρόθεσή του κατά την παραμονή του στο παραβάν. Επιγενόμενη χειρωνακτική επέμβαση (τοποθέτηση σταυρών) επί του εκτυπωμένου ψηφοδελτίου επάγεται τη συνολική ακυρότητά του. Υπέρβαση των σταυρών προτίμησης κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση δεν είναι δυνατή καθώς βγαίνει σχετική ειδοποίηση ότι έχουν υπερβεί του 14 σταυρούς προτίμησης στους συμβούλους ή τον ένα σταυρό προτίμησης στον Πρόεδρο.
  • Ο ψηφοφόρος τοποθετεί το εκτυπωμένο ψηφοδέλτιο στο φάκελο που του έχει δοθεί από την Εφορευτική Επιτροπή και μετά το ρίχνει στην κάλπη. Δεν ισχύει καμία απολύτως εκτύπωση που δεν τοποθετήθηκε σε φάκελο. Δεν διεξάγεται δηλαδή καμία ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το σύνολο των προς καταμέτρηση ψηφοδελτίων θα εξαχθεί από κάλπη.
  •  Κατά την καταμέτρηση, τα ψηφοδέλτια θα λαμβάνουν συνεχή αύξοντα αριθμό σύμφωνα την τυχαία σειρά εξαγωγής τους. Ο γραμμωτός κώδικας (barcode) κάθε ψηφοδελτίου σαρώνεται από μηχάνημα που μεταφέρει αυτόματα την πληροφορία της ψήφου στο υπολογιστικό σύστημα καταμέτρησης, χωρίς καμία πιθανότητα λάθους, χάρη σε ασφαλιστικές δικλείδες του συστήματος.
  • Όλα τα ψηφοδέλτια, στην έγχαρτη μορφή τους, θα παραμείνουν προς φύλαξη προκειμένου να είναι δυνατός ο συγκριτικός έλεγχός τους με το εκδοθέν αποτέλεσμα.
  • Εκτιμάται ότι η εφαρμογή του συστήματος θα μειώσει κατά 90% το χρόνο έκδοσης του αποτελέσματος.
  • Η τεχνική περιγραφή της εφαρμογής θα κατατεθεί σε Συμβολαιογράφο, τα στοιχεία του οποίου θα διατίθενται σε τυχόν ενδιαφερόμενο με την υποβολή γραπτής αίτησης στη Γραμματεία του Συλλόγου.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΚΑ

 

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge