Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες 2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
στo Κολλέγιο Αθηνών στο Ψυχικό, στις 10.00 π.μ.
(ΣΗΜ. ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως.
2. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και 31η Αυγούστου 2021.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
4. Απαλλαγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
5. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και 31η Αυγούστου 2023.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της Γ.Σ. θα διεξαχθούν άμεσα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2023 (Θέμα 7ο). Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με επιτόπια ψηφοφορία στο Κολλέγιο Αθηνών στο Ψυχικό και απομακρυσμένα με χρήση ειδικού λογισμικού (δυνάμει σχετικού Κανονισμού Αρχαιρεσιών του Δ.Σ.), θα ξεκινήσει μετά το πέρας της Γ.Σ. και το αργότερο μέχρι τις 2 μ.μ, θα περατωθεί δε στις 6 μ.μ.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές στην Γραμματεία του ΣΑΚΑ μέχρι την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021.

*Η πρόσκληση υπόκειται σε τροποποιήσεις που συνδέονται με την ενδεχόμενη ισχύ περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού στο χρόνο διενέργειας της Συνέλευσης.
** Ο Κανονισμός Αρχαιρεσιών προβλέπει ειδικές διατυπώσεις διαπίστευσης για τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία που πρέπει να πληρωθούν πριν από την 3η Οκτωβρίου 2021. Το πλήρες κείμενο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.saka.gr.

 

Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα εδώ

 

Κανονισμός Αρχαιρεσιών

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge