Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΑΚΑ, Κυριακή 22.05.2022, 10πμ @ Λέσχη ΣΑΚΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού (ΣΑΚΑ) καλεί τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Άρθρο 11 καταστατικού) την Κυριακή 15 Μαΐου κι ώρα 10.00 π.μ. στην Λέσχη του Συλλόγου (Σ. Δέλτα 15, Campus Ψυχικού), και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία,

την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 στη Λέσχη του Συλλόγου, στις 10.00 π.μ.

(ΣΗΜ. ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

Μοναδικό Θέμα Ημερησίας Διατάξεως

Τροποποίηση ισχύοντος καταστατικού (Άρθρο 15 ισχύοντος καταστατικού), αποκλειστικά για την εναρμόνιση με την αθλητική νομοθεσία.

 

Τα προτεινόμενα κείμενα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα αναρτηθούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης στην ιστοσελίδα (www.saka.gr) του Συλλόγου.
Προς συζήτηση θα τεθούν εναλλακτικές διατυπώσεις που θα κατατεθούν μόνο γραπτώς στο προεδρείο της Συνέλευσης.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου.

*Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα μόνο με φυσική παρουσία στην Λέσχη του Συλλόγου.

Δείτε εδώ τις προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge