Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών ΔΣ ΣΑΚΑ 2023-2025

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ εκλέγεται ο Αριστείδης Πίττας’78 και μέλη του ΔΣ οι υπ’ αριθμ. 1 έως και 12 από το δεύτερο μέρος και οι 1 έως και 2 από το τρίτο μέρος ενώ οι υπ’ αριθμ. 13 έως και 15 εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη.

 

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge