Κοινωνικές Εκδηλώσεις στη Λέσχη του ΣΑΚΑ

Κατόπιν αναρτήσεων στο διαδίκτυο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο από κοινωνικές εκδηλώσεις υποψηφίων στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν στη Λέσχη του ΣΑΚΑ, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα εξής:

 

  • Ο ΣΑΚΑ παραχωρεί το χώρο της Λέσχης του σε μέλη του ή μέλη της ευρύτερης Κολλεγιακήγς Οικογένειας για να διοργανώσουν δικές τους προσωπικές εκδηλώσεις.
  • Οι ως άνω εκδηλώσεις, κάποιες εκ των οποίων ενδέχεται να έχουν και πολιτικό περιεχόμενο, δεν τελούν υπό την αιγίδα ή την έγκριση του ΣΑΚΑ, επειδή απλά γίνονται στο χώρο του.
  • Μέλη του ΣΑΚΑ, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές, φυσικά δεν εκπροσωπούν το Σύλλογο ούτε αντιπροσωπεύουν θέσεις της Διοίκησής του.

 

Το Προεδρείο του ΔΣ του ΣΑΚΑ

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge