Γενική Συνέλευση & Αρχαιρεσίες 2023

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

στo Θέατρο Χωρέμη στο Κολλέγιο Αθηνών στο Ψυχικό, στις 10.00 π.μ.
(ΣΗΜ. ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνελεύσεως.
2. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως και 31η Αυγούστου 2023.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
4. Απαλλαγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
5. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως και 31η Αυγούστου 2025.
6. Εκλογή Μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Λοιπά θέματα

 

Μετά το πέρας της Γ.Σ. θα διεξαχθούν άμεσα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2025 (Θέμα 8ο). Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με επιτόπια ψηφοφορία στο Κολλέγιο Αθηνών στο Ψυχικό και απομακρυσμένα με χρήση ειδικού λογισμικού (δυνάμει σχετικού Κανονισμού Αρχαιρεσιών του Δ.Σ.), θα ξεκινήσει μετά το πέρας της Γ.Σ. και το αργότερο μέχρι τις 2 μ.μ, θα περατωθεί δε στις 6 μ.μ.

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία έχουν κλείσει. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Κανονισμός Αρχαιρεσιών

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge