Ανακοίνωση Αθλητικού Τμήματος [23-09-2020]

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΑΚΑ

Σε συνέχεια της από 10-09-2020 Ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η Επιτροπή του Ε.Ε.Ι., αρμόδια για τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19 και τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία του Σχολείου, μετά και τα νέα μέτρα που ελήφθησαν στην Αττική, αποφάσισε, για λόγους προστασίας τόσο των αθλουμένων όσο και των υπολοίπων ατόμων που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του, να αναβάλει την έναρξη των ομαδικών αθλημάτων Basket, Volley και Ποδοσφαίρου των ομάδων ενηλίκων, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα επανεξετάσει την απόφασή της.

Συνεπώς η αγωνιστική δραστηριότητα στα εσωτερικά πρωταθλήματα Αποφοίτων Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ δεν θα εκκινήσει, μέχρι νεωτέρας.

Η αρχική απόφαση για τη δυνατότητα της έναρξης της ΣΑΚΑ LIGA πλέον ανακαλείται, λόγω της σοβαρής επιδείνωσης του επιδημιολογικού φορτίου στην Αττική και σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Σχολείου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις από 21-09-2020 Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την προσαρμογή των πρωτοκόλλων οργανωμένης άθλησης σε επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, όπως η Αττική, ο ΣΑΚΑ συνεχίζει τη λειτουργία των σωματειακών αθλητικών του Τμημάτων, μέχρι νεωτέρας.

Μεριμνούμε για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη άθληση και άσκηση των Αθλητών και των Αποφοίτων μας, ακολουθώντας τις Οδηγίες της Πολιτείας και σεβόμενοι τις σχετικές Αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής του Ε.Ε.Ι.

Μένουμε Ασφαλείς.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge