Ανακοίνωση Αθλητικού Τμήματος [20-11-2020]

Ψυχικό, 20 Νοεμβρίου 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΑΚΑ

Σε συνέχεια της από 02-11-2020 Ανακοίνωσής μας, και λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση υπό τα ειδικά περιοριστικά μέτρα κατά την περίοδο 7-30/11/2020

 • την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 (ΦΕΚ Β’ 4899/2020), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», όπως τροποποιήθηκε από

 • την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.72687 (ΦΕΚ Β’ 4999/2020) και

 • την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72989 (ΦΕΚ Β’ 5043/2020)

  • σε συνδυασμό και με τις Αποφάσεις τις Επιτροπής COVID-19 των Σχολείων του ΕΕΙ (13-11),

ενημερώνουμε ότι:

 • Η αναστολή λειτουργίας του αθλητικού μας τμήματος είναι σε ισχύ μέχρι νεωτέρας χωρίς καμία εξαίρεση πλην της κατωτέρω:

  • Ενήλικες Απόφοιτοι Αθλητές Στίβου μπορούν με ατομική τους ευθύνη να αθλούνται, χωρίς προπονητή μας, στο πλαίσιο που έχει οριστεί από την πολιτεία και όπως αυτό θα τροποποιείται.

 • Οι μαθητές – αθλητές μας ασκούνται ατομικά, χωρίς προπονητή μας, λαμβάνοντας οδηγίες από τους προπονητές τους που αναρτώνται στην κεντρική σελίδα του ΣΑΚΑ, www.saka.gr

 • Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κολλεγίου θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον μέχρι και την 30-11-2020.

Εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.

Μένουμε Ασφαλείς.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge