Ανακοίνωση Αθλητικού Τμήματος [16-03-2021]

Ψυχικό, 16 Μαρτίου 2021

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΑΚΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο μέτρων, όπως έχει ανακοινωθεί από την Πολιτεία (βλ. ΦΕΚ Β’ 996, Οδηγίες ΓΓΑ 14-03-2020), σας ενημερώνουμε ότι από και την 22-03-2021:

 1. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

  1. Οι αθλητές σωματείων μπορούν να μετακινούνται εντός μιας περιφερειακής ενότητας (ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας), από την κατοικία τους στον χώρο άθλησης.

  2. Πρέπει υποχρεωτικά για τον σκοπό αυτό να φέρουν:

   1. Βεβαίωση του σωματείου τους που θα αναγράφει:

    1. ονοματεπώνυμο αθλητή,

    2. άθλημα

    3. αριθμό δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία

    4. μέρες και ώρες προπόνησης (μία προπόνηση την ημέρα)

    5. τόπο κατοικίας του αθλητή

    6. τόπο προπόνησης

   2. Φωτοτυπία δελτίου αθλητή από την αντίστοιχη ομοσπονδία

  3. Όσοι επιθυμείτε την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, παρακαλούμε όπως μας στείλετε τα ανωτέρω στοιχεία στο stelios@saka.gr

 2. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

  1. Επιτρέπεται πλέον σε αθλητές σωματείων που έχουν δελτίο ομοσπονδίας σε ισχύ, να προπονούνται σε κλειστά κολυμβητήρια, με το εξής πλαίσιο:

   1. Έχουν γεννηθεί μέχρι και το 2006

   2. Υποβάλλονται κάθε εβδομάδα σε τεστ αντιγόνου για covid19, από διαπιστευμένα εργαστήρια ή τον ΕΟΔΥ. Από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ συστήνεται, όταν υπάρχει η δυνατότητα, να διενεργείται μοριακό τεστ (PCR test) αντιγόνου covid19, καθώς έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με το τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test).

   3. Επιτρέπονται μέχρι 2 άτομα ανά διαδρομή

   4. Δεν επιτρέπεται η χρήση των αποδυτηρίων

  2. Η μετακίνηση των αθλητών γίνεται με τα ως άνω προβλεπόμενα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουμε ήδη ανακοινώσει και εφαρμόζονται.

Εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge