Ανακοίνωση Αθλητικού Τμήματος [04-03-2021]

Ψυχικό, 04 Μαρτίου 2021

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΑΚΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο μέτρων, όπως έχει ανακοινωθεί από την Πολιτεία (βλ. ΦΕΚ Β’ 843, Οδηγίες ΓΓΑ 04-03-2020), σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και την 15-03-2021:

  • Αναστέλλονται οι προπονήσεις στο κολυμβητήριο

  • Oι αθλητές μπορούν να προπονούνται στον στίβο, με όριο όμως πλέον τα 50 άτομα (αθλητές και προπονητές) ανά πάσα στιγμή στον χώρο.

  • Δεν απαιτείται εβδομαδιαίο test COVID-19 για τις προπονήσεις σε ανοικτή εγκατάσταση

  • Η μετακίνηση γίνεται με SMS B6, αλλά μόνο όταν οι αθλητές μετακινούνται πεζοί ή με ποδήλατο.

  • Δεν προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης από το Σωματείο για μετακίνηση με άλλο μέσο.

Εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge