Θερινή απασχόληση μαθητών Γ’Γυμνασίου

Ανακοίνωση Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού 
για το πρόγραμμα θερινής απασχόλησης μαθητών του Κολλεγίου Ψυχικού της Γ’Γυμνασίου.

Για την κάλυψη θέσεων με την απασχόληση μαθητών, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του Γυμνασίου (2106718862)

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge