Ειδικές Αιτήσεις Αθλητών ΣΑΚΑ

Με τις από 30-01-2021 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19», σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της  ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 (ΦΕΚ Β’ 341), άρθρο 1, παρ. 1Β, δραστηριότητα 20 [Αθλητισμός], προβλέπεται ότι:

«Σε περιοχές που είναι σε Επίπεδο Αυξημένου Κινδύνου (κόκκινο) Ισχύουν τα παραπάνω, με τη διαφορά ότι στην παράγραφο 1 οι αθλητές σωματείων μπορούν να μετακινούνται μόνο εντός των ορίων του Δήμου τους

 

  • Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι αθλητές στίβου του ΣΑΚΑ, που δεν είναι κάτοικοι δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, επιθυμούν, με ευθύνη των οικογενειών τους, να εκτελέσουν το ατομικό τους πρόγραμμα σε στάδια του Δήμου τους, όσο διαρκεί η ως άνω ρύθμιση και σίγουρα μέχρι την 08-02-2021, 06:00πμ, καλούνται να υποβάλουν την κάτωθι αίτηση προς το σωματείο, για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης που απαιτείται για τη μετακίνηση των αθλητών.
    • νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων κατά ΓΚΠΔ άρθρο 6.1.γ, σε εκτέλεση των προβλεπόμενων της  ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 (ΦΕΚ Β’ 341), άρθρο 1, παρ. 1Β, δραστηριότητα 20 

 

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge