Επαγγελματικό Club Information and Communications Technology (ICT)

Το Επαγγελματικό Club Information and Communications Technology (ICT) έχει ως βασικό στόχο να δημιουργηθεί ένα τεχνολογικό HUB στον ΣΑΚΑ. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς και το πιο ενδιαφέρον στις συναντήσεις μας είναι ο καθένας να συζητάει σε ελεύθερο πεδίο τα νεότερα το κλάδου του, στοιχεία που έκαναν εντύπωση και προβληματισμούς.

Με μέλη που ασχολούνται με τις τεχνολογίες από την πλευρά του επιχειρείν σε πιο θεωρητικό επίπεδο, έως αυτούς που η δημιουργία τεχνολογικών λύσεων είναι πραγματικά η καθημερινότητά τους, υπολογίζουμε εκτός των άλλων στην ενίσχυση και προώθηση των επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των μελών του αλλά και με μέλη των άλλων επαγγελματικών clubs.

Ενδεικτικά, κάποια θέματα ενδιαφέροντος είναι τα παρακάτω, μαζί με τις πρακτικές εφαρμογές τους, χωρίς φυσικά να τα γνωρίζουμε πλήρως όλοι, ούτε να περιοριζόμαστε σε αυτά: Big data Networking, Internet of Things, Mobile communications, ICT for smart Cities, Transportation & Logistics, Green communications and energy efficiency, M2M communications, Signal processing, Powerline communications, Cloud computing, Multimedia and virtual reality, Gaming, Betting, Satellite, Communications, Image processing, Video compression and coding, Cryptography and network security, Computer programming, Advanced planning and scheduling, Project Management

Υπεύθυνος: Βασίλης Αποστολόπουλος ‘01

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge