ΣΑΚΑ BasketLeague 2017 – Φάση Α

Group A

tSAKAlia

Rank
6
Matches
5
Won
0
Tied
0
Lost
5
Group C

tSAKAlia

Rank
6
Matches
5
Won
0
Tied
0
Lost
5
Group Β

tSAKAlia

Rank
6
Matches
5
Won
0
Tied
0
Lost
5
Group D

tSAKAlia

Rank
6
Matches
5
Won
0
Tied
0
Lost
5

Match Day 1

Match Score
Court 1
Bruise Brothers Athens Hangovers

43 - 35

Court 1
Oi Etsi Space Olives

36 - 66

Court 2
Aguanile Rockets 94 95

45 - 46


Match Day 2
Match Score
Court 3
Oi Etsi Bruise Brothers

46 - 38

Court 2
Rockets 94 95 Athens Hangovers

50 - 40


Match Day 3
Match Score
Court 1
Aguanile Bruise Brothers

61 - 57

Court 1
Rockets 94 95 Space Olives

51 - 36

Court 1
Oi Etsi Athens Hangovers

47 - 55


Match Day 4
Match Score
Court 1
Aguanile Oi Etsi

57 - 47

Court 1
Space Olives Athens Hangovers

46 - 38

Court 1
Rockets 94 95 Bruise Brothers

59 - 36


Match Day 5
Match Score
Court 3
Rockets 94 95 Oi Etsi

54 - 40

Court 3
Aguanile Space Olives

40 - 41


Match Day 6
Match Score
Court 1
Aguanile Athens Hangovers

58 - 54

Court 3
Space Olives Bruise Brothers

48 - 52


Match Day 7

Match Day 8

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge