Παρουσίαση της κοινωφελούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίας CVfromGreece.com

Ο συναπόφοιτος μας Άκης Αγγέλης ’05 πραγματοποίησε την παρουσίαση της κοινωφελούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίας CVfromGreece.com που σκοπό έχει, να βοηθήσει την προσπάθεια νέων Ελλήνων στα επόμενα επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά τους βήματα στο εξωτερικό, μέσω της διασύνδεσης τους με έμπειρους επαγγελματίες (mentors) του αντίστοιχου κλάδου, οι οποίοι με την σειρά τους προσφέρουν κατάλληλη καθοδήγηση στους υποψηφίους (candidates). Ιδρυτής αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο επίσης απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, Στέφανος Κασσελάκης ’05.

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge