Νέα Ταχυδρομική Πολιτική ΕΡΜΗ

Όπως είχε προαναγγελθεί, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των γενικότερων οικονομικών μεγεθών του Συλλόγου, το ΔΣ αποφάσισε τη μεταβολή της ταχυδρομικής πολιτικής του ΕΡΜΗ προς μείωση της σχετικής δαπάνης και ταυτόχρονη αναβάθμιση της ηλεκτρονικής κυκλοφορίας του περιοδικού.

Εφεξής την έντυπη μορφή θα λαμβάνουν:

α) όλοι οι ταμειακώς ενήμεροι απόφοιτοι κατά το χρόνο λήξης της περιοδικότητας του τεύχους (υπολογίζεται και το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όσοι δηλαδή θα είχαν δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, αν αυτές διεξάγονταν στο χρόνο λήξης της περιοδικότητας του τεύχους).

β) οι μη ταμειακώς ενήμεροι απόφοιτοι-κάτοικοι εσωτερικού με αποφοίτηση πριν από το 1990.

Σε όλους τους υπόλοιπους αποφοίτους για τους οποίους υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση, θα αποστέλλεται μόνο η ηλεκτρονική μορφή με αναβαθμισμένες δυνατότητες πλοήγησης. Η έκδοση αυτή θα είναι προσιτή και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Της έντυπης λήψης θα μπορούν να εξαιρεθούν οικειοθελώς και όσοι τη δικαιούνται, δηλώνοντας ότι επιθυμούν την ηλεκτρονική λήψη στις υπηρεσίες του Συλλόγου.

Σταδιακά θα τύχει επεξεργασίας και σύστημα περιορισμού της πολλαπλής αποστολής (δηλαδή της αποστολής περισσοτέρων τευχών) στην ίδια διεύθυνση.

Το νέο σύστημα εγγυάται τη βιωσιμότητα του περιοδικού και τη συμβολή του στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων του Συλλόγου, χωρίς να μειώνει την αναγνωστική του βάση και διασφαλίζοντας την ιστορική του συνέχεια, χωρίς καμία ποιοτική έκπτωση. Ελπίζουμε στην κατανόησή σας για τις όποιες τεχνικές αρρυθμίες ανακύψουν αρχικά κατά την πρακτική του εφαρμογή.

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge