Ανακοίνωση Σωματειακού Αθλητικού Τμήματος [22-05-2020]

Αγαπητοί μας Αθλητές, Γονείς, Προπονητές, Συνεργάτες,

σε συνέχεια των από 10-05-2020 & της από 15-05-2020 Ανακοινώσεων μας και λαμβάνοντας υπόψη:

 • το άρθρο 3 «Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 18.5.2020» της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β 1868/17-05-2020),

 • το από 19-05-2020 δελτίου τύπου της ΓΓΑ «Διευκρινίσεις για την ιατρική βεβαίωση αθλητών, αθλητριών και αθλουμένων από την Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ»

 • τις ειδικές συμπληρωματικές οδηγίες [Κολύμβηση Α ] & [Κολύμβηση Β ] για τη διαδικασία διεξαγωγής της προπόνησης κολύμβησης, που προτείνονται από την αρμόδια Ομοσπονδία (ΚΟΕ) και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των μελών της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έγιναν αποδεκτές.

σας ενημερώνουμε ότι:

 • Την Δευτέρα 25-05-2020, θα λάβουν χώρα τεχνικές συσκέψεις των Προπονητών Στίβου & Κολύμβησης με τους Εφόρους του Τμήματος Κλασικού Αθλητισμού & Κολύμβησης, τον Συντονιστή Εξωσχολικού Αγωνιστικού Προγράμματος και τον Διασχολικό Προϊστάμενο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Σχολείων του ΕΕΙ.

# Στίβος

 • Από την Τρίτη 26-05-2020 οι αθλητές ηλικίας 13ων ετών και άνω (γεννηθέντες μέχρι και την 31-12-2007) του Τμήματος Στίβου, έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις προπονήσεις, κατά τη διαδικασία που ορίσαμε με την από 15-05-2020 Ανακοίνωσή μας.

 • Η σχετική ιατρική εξέταση θα λάβει χώρα την 26-05-2020 και την 27-05-2020, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες από τους προπονητές των αθλητών.

# Κολύμβηση

 • Οι προπονήσεις του τμήματος κολύμβησης του ΣΑΚΑ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26-05-2020, στο στο Κολυμβητικό Κέντρο «Αλεξάνδρα Προκοπίου» και κολυμβητήριο Τζων Α. Γαβριήλ., μόνο για 24 συνολικά αθλητές ηλικίας 13ων ετών και άνω (γεννηθέντες μέχρι και την 31-12-2007), που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της ΚΟΕ βάσει επιτευχθέντος ορίου (επίδοσης) και σύμφωνα με εισήγηση των προπονητών της ομάδας.

 • Για την επανεκκίνηση της λειτουργίας του τμήματος Κολύμβησης, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που θεσπίστηκε ήδη για το τμήμα Στίβου, ήτοι:

   • Πριν την έναρξη της προπόνησης, όλοι οι αθλητές και οι προπονητές του συλλόγου, θα φέρουν πρωτότυπο το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (και από γονέα/κηδεμόνα για τους ανήλικους), κατάλληλο φύλλο ιατρικού ιστορικού και θα εξεταστούν κλινικά από ιατρό που θα έχει ορίσει ο ΣΑΚΑ ειδικά προς τούτο, ο οποίος και θα κρίνει αν δύνανται να συμμετάσχουν στην προπόνηση ή όχι.

  • Μαζί με το φύλλο ιατρικού ιστορικού όλοι όσοι εξεταστούν κλινικά θα παραδίδουν και την κατάλληλη υπεύθυνη δήλωση (εκτύπωση pdf αρχείου) που θα έχουν εκδώσει οι ίδιοι, ή ο γονέας – κηδεμόνας για τους ανηλίκους, μέσω του dilosi.services.gov.gr , με το κατάλληλο κείμενο ανά ιδιότητα .

 • Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα στο Στάδιο Στεφάνου Δέλτα, πριν την έναρξη της προπόνησης. Δεν θα επιτραπεί, σε κανένα μέλος του συλλόγου, η είσοδος στο χώρο της προπόνησης, εφόσον δεν έχει προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ως άνω κλινική εξέταση θα λάβει χώρα μόνο την την 26-05-2020 και 27-05-2020, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες. Αθλητής που δεν θα προσέλθει κατά τις ως άνω ημερομηνίες να εξεταστεί, δεν θα έχει δικαίωμα να προπονείται, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ.

# Γενικά

 • Όλοι οι αθλητές πριν από κάθε προπόνηση και μετά την ως άνω αρχική τους εξέταση, θα ενημερώνουν τον προπονητή τους ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης από τον SARSCoV-2 (κόπωση, δύσπνοια, βήχας, μυαλγία, διάρροια, πονόλαιμος ή ανοσμία). Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα. Οι προπονητές ομοίως στο διοικητικό τους Προϊστάμενο.

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στην προπόνηση, αθλητές και μη, θα καταγράφονται στον ειδικό κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση από εντεταλμένο όργανο στην είσοδο της εγκατάστασης. Όλοι οι συμμετέχοντες στην προπόνηση πριν την απομάκρυνσή τους από το χώρο οφείλουν να υπογράφουν το σχετικό έντυπο, αφού πρώτα ελέγξουν αν τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται σε αυτό είναι αληθή.

 • Η προπόνηση θα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες που έχει ορίσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως αυτοί θα τροποποιούνται.

 • Ο μέγιστος αριθμός όλων όσων παρευρίσκονται στο χώρο της προπόνησης δεν θα ξεπερνά τα 80 άτομα για το στίβο και τα 12 για την κολύμβηση (εντός πισίνας).

 • Όλοι οι υπόλοιποι χώροι, πέραν του Σταδίου Στεφάνου Δέλτα και του Κολυμβητικού Κέντρου «Αλεξάνδρα Προκοπίου» και κολυμβητήριου Τζων Α. Γαβριήλ., δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κανέναν από τους αθλούμενους.

 • Η προσέλευση και η αποχώρηση από το campus Ψυχικού θα γίνεται αποκλειστικά με μέριμνα και ευθύνη των αθλουμένων και των οικογενειών τους.

 • Για τα τμήματα βόλεϊ, κολύμβησης (εξαιρούνται μόνο οι κολυμβητές πανελληνίων πρωταθλημάτων ως ανωτέρω) καθώς και για τις μη ρητά αναφερόμενες ηλικιακές κατηγορίες, του τμήματος στίβου, ισχύει μέχρι νεωτέρας, το καθεστώς αναστολής λειτουργίας.

Μένουμε Ασφαλείς.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge